Chapter 15 znać and wiedzieć – comparison / Rozdział 15 znać i wiedzieć – porównanie

Cześć, Dzisiejsza lekcja to znać i wiedzieć – porównanie. (Today’s lesson is about verb “znać and wiedzieć – comparison”.) Znać i wiedzieć – porównanie  Znać to bardziej umiejętność wiedzy, mieć wiedzę o czymś lub o kimś (To know is more the ability to know, to have knowledge of something or someone.) Wiedzieć to bardziej umiejętnośćContinue reading “Chapter 15 znać and wiedzieć – comparison / Rozdział 15 znać i wiedzieć – porównanie”

Chapter 15 “to know” / Rodział 15 “znać”

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest o czasowniku “znać”. (Today’s lesson is about verb “to know”.) Znać  – mieć informację o kimś lub o czymś, rozumieć, umieć coś (to know – to have an information about someone or something, understands something, can do something) Liczba pojedyncza Liczba mnoga Ja znamTy znaszOn / ona / ono zna MyContinue reading “Chapter 15 “to know” / Rodział 15 “znać””