Chapter 15 – to know / Rodział 15 – znać

Cześć,

Dzisiejsza lekcja jest o czasowniku “znać”.

(Today’s lesson is about verb “to know”.)

Znać – mieć informację o kimś lub o czymś, rozumieć 

(to know – to have an information about someone or something, to understand something)

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Ja znam
Ty znasz
On / ona / ono zna
My znamy
Wy znacie
Oni / one znają
Ja znam wszystkie języki. I know all languages.

Definicjie czasownika “znać”

*mieć informację o czymś lub o kimś

(to have information about something or someone) 

Ja znam ten lek, on jest dobry na ból gardła.

(I know this medication, it is good for sore throats.) 

On zna jego problem, rozmawiałem z jego mamą. 

(He knows his problem. I talked with his mom.) 

*utrzymać znajomość z kimś

(to keep in touch with someone) 

Ona zna Pawła. Oni spotkali się tydzień temu. 

(She knows Paweł. They met a week ago.) 

My znamy się od kilkunastu lat. 

(We have known each other for several years.) 

*umieć coś, mieć wiedzę

(have the ability/can do something, have knowledge) 

Ja znam przepis na dobre czekoladowe ciasto.

(I know the recipe for a good chocolate cake.)

Ja znam wszystkie odpowiedzi do testu.

(I know all the answers to the test.) 

znać się

(to know each other or themselves) 

*mieć dużą wiedzę lub duże umiejętności w jakimś zakresie

(have a lot of knowledge or skills in some field)  

Znam się na tym programie komputerowym. 

(I know of this computer program.) 

Ja znam się na fizyce.

(I know physics.) 

Ja znam się na pokerze.

(I know poker.) 

Ja znam się na gotowaniu. 

(I know cooking.) 

*znać się z kimś

W zdaniu muszą być dwie osoby. Zdanie używane gdy chcemy opisać jak długo znam kogoś lub jaka jest jakość relacji. 

(To know someone. There must be two people in the sentence. Used when we want to describe how long I have known someone or what is the quality of the relationship.)

Ja i moja koleżanka znamy się kilka lat.

(My friend and I have known each other for several years.)

Ja i moja siostra znamy się bardzo dobrze.

(My sister and I know each other very well.)

Oni znają się już bardzo długo. 

(They have already known each other for a long time.)

Ja i ty znamy się pięć lat. 

(You and I have known each other for 5 years.)

Oni znają się słabo. 

(They know each other poorly.)

Zaimki rzeczowne z czasownikiem “znać” 

(substantive pronouns with verb “to know”) 

Zaimek osobowyZaimek rzeczowneZaimek osobowyZaimek rzeczowne
jamnie (me)mynas (us)
tyciebie (you)wywas (you)
On / onago, jego /  ją (him / her) Oni / oneich / je (them) 

Na przykład:

(for example) 

My znamy ciebie.

(We know you.) 

Oni znają nas.

(They know us.) 

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: