Chapter 14 – part 3, substantive pronouns, genitive case / Rozdział 14 – część 3,zaimki osobowe, dopełniacz

Cześć,

Dzisiejsza lekcja jest o zaimkach osobowych w dopełniaczu.

(Today’s lesson is about substantive pronoun in genitive case.)

Zaimki osobowe pełnią rolę rzeczownika. W formie Mianownika to: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Te zaimki osobowe już znamy. Dzisiaj poznamy je w formie dopełniacza.

(Personal pronouns act as a noun. In nominative case: I, you, he, she, it, we, you, they. We already know these personal pronouns. Today we will learn them in the genitive case.)

Zaimki rzeczowne w dopełniaczu 

(Substantive pronoun in genitive case)

Zaimek osobowy
(personal pronoun)
Zaimek rzeczowny
(Substantive pronoun)
Zaimek osobowy
(personal pronoun)
Zaimek rzeczowny
(Substantive pronoun)
ja (I)mnie (me)my (we)nas (us)
ty (you)ciebie (you)wy (you)was (you)
On, ona (he, she)niego, niej (him, her)Oni, one (they)nich (them)
Ty dostaniesz list ode mnie.

Czy + verb + noun (object) + from (preposition) + (substantive pronoun)?

Czy to jest pytajnik, który używamy w pytaniu zaraz przed czasownikiem. Jeżeli w pytaniu nie ma innego pytajnika jak: Kiedy, Gdzie, Co, ….

(Czy – is the question word we use in the question right before the verb. If there is no question word as like: When, Where, What, …. etc.)

Pytanie to:

Czy dostaniesz prezent od niego?

Czy dostaniesz premię od nich?

Czy dostaniesz szansę od niej?

Przykłady:

Dostaję pieniądze od nich.

(I get money from them.)

Dostajesz witaminy od niej.

(You get vitamins from her.)

Dostaniemy premię od was.

(We will get benefits from you.)

Dostaniemy fakturę od nich.

(We will get bill from them.)

Dostajemy raport od niego.

(We get report from him.)

Dostajesz kwiaty ode mnie.

(You get flowers from me.)

Dostaniesz niespodziankę ode mnie.

(You will get surprise from me.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: