Use Words II, Chapter 17, In the kitchen – verbs / W kuchni – czasowniki

All the most important verbs you can use while being in the kitchen. For example
to cook,
to bake
to wash
to fry
All in Polish language

Use Words II, Chapter 8, the verb: to feel / czasownik: czuć

Czasownik: czuć się The verb: to feel Liczba pojedyncza Liczba mnoga Ja czuję sięTy czujesz sięOn, ona, ono czuje się My czujemy sięWy czujecie sięOni, one czują się Na przykład: Ja czuję się lepiej. I am feeling better. On czuje się gorzej.  He is feeling worse. Jak się czujecie? How are you feeling? Czujemy sięContinue reading “Use Words II, Chapter 8, the verb: to feel / czasownik: czuć”

Use Words II, Chapter 5, to take off / zdejmować i zdjąć

Remember that in Polish language the verbs are connected with the cases, As here biernik (accusative case) is always after the verb to put on zdejmować / zdjąć + biernik to take off + accusative case Zdejmować – czasownik niedokonany, Robić to regularnie, codziennie, zawsze, często, czasami, rzadko, nigdy.  (to take off – imperfective verb, Continue reading “Use Words II, Chapter 5, to take off / zdejmować i zdjąć”

Chapter 20 At what time …. ? / Rozdział 20 O której godzinie … ?

Kiedy chcemy wyrazić czasowo nasz harmonogram, plan, aktywność. Co będziemy robić, to używamy pytania (When we want to express our schedule, plan, activity in time. What we are going to do is use the question.) “O której godzinie … ?” (“At what time … ?”) W tym przypadku używa się liczebników porządkowych w rodzaju żeńskimContinue reading “Chapter 20 At what time …. ? / Rozdział 20 O której godzinie … ?”