Use Words II, Chapter 21, Jobs – working places and the verb to work / Zawody – miejsca pracy i czasownik pracować

szkoła

firma

hotel

szpital

fabryka

gabinet dentystyczny

sąd – court

posterunek policji

restauracja

sklep

biuro

salon fryzjerski

pracować 

to work 

liczba pojedynczaliczba mnoga
ja pracuję
ty pracujesz
on / ona / ono pracuje
my pracujemy
wy pracujecie
oni / one pracują 

Ja pracuję w domu.

I work at home.

On pracuje w szpitalu.

He works in the hospital.

One pracują na dworcu kolejowym. They work in the train station.

Pracuję w
I work in
Pracuję na
I work on
sklepie
aptece
restauracji
domu
szpitalu
szkole
sądzie 
hotelu
salonie fryzjerskim
biurze
firmie
gabinecie dentystycznym 
dworcu
lotnisku
posterunku policji
basenie

Czy twoja praca jest / interesująca / nudna / ciekawa / ambitna / przyjemna / trudna / ciężka?

Is your job / interesting / boring / interesting / ambitious / fun / difficult / hard?

Moja praca jest ciekawa. 

My job is interesting.

Moja praca jest nudna.

My job is boring.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: