Rozdział 17, część 2, Czasowniki ruchu + transport / Chapter 17, part 2, Motion verbs + transport

Cześć, Dzisiejsza lekcja to “czasowniki ruchu” z transportem (Today’s lesson is about verb “verbs of movement with transport”.) Ja biorę / Ja wezmę czasownik regularny czasownik nieregularny Ja biorę (robisz to codziennie, regularnie, raz w tygodniu / miesiącu / roku, w poniedziałek / piątek / sobotę, każdego dnia ) (I take –  you do this regularly,Continue reading “Rozdział 17, część 2, Czasowniki ruchu + transport / Chapter 17, part 2, Motion verbs + transport”

Chapter 17 Verbs of movement / Rozdział 17 Czasowniki ruchu

Cześć, Dzisiejsza lekcja to “czasowniki ruchu”. (Today’s lesson is about verb “verbs of movement”.) Ja chodzę do + miejsce I go to +  place  Ja chodzę do szkoły.Ja chodzę do pracy. Ja chodzę na + obiektI go for + object Ja chodze na kawę.Ja chodzę na obiad.  Ja pływam w + miejsce I swim in +Continue reading “Chapter 17 Verbs of movement / Rozdział 17 Czasowniki ruchu”