Rozdział 17, część 2, Czasowniki ruchu + transport / Chapter 17, part 2, Motion verbs + transport

Cześć,

Dzisiejsza lekcja to “czasowniki ruchu” z transportem

(Today’s lesson is about verb “verbs of movement with transport”.)

Ja biorę / Ja wezmę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja biorę
(robisz to codziennie, regularnie, raz w tygodniu / miesiącu / roku, w poniedziałek / piątek / sobotę, każdego dnia ) 
(I take –  you do this regularly, daily, once a week / a month / a year, at  at Monday / Tuesday / Friday, every day)
Ja wezmę
(zrobisz to raz na jakiś czas, nieregularnie, teraz, dzisiaj, zaraz, za moment, jutro, pojutrze, za tydzień)
(I am taking – you do this once, irregularly, now, today, soon, in a moment, tomorrow, after tomorrow, next week)

Ja biorę + transport w formie biernika

Ja wezmę + transport w formie biernika

Biernik: rodzaj męski i rodzaj nijaki bez zmian, rodzaj żeński -ę

(Accustaive case: masculine and neuter without changes, feminine -ę)

Na przykład:

Codziennie biorę autobus do miasta.

Ja wezmę taksówkę.

Ja latam / Ja lecę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja latam
(robisz to codziennie, regularnie, raz w tygodniu / miesiącu / roku, w poniedziałek / piątek / sobotę, każdego dnia)
(I fly  – you do this regularly, daily, once a week / a month / a year, at  at Monday / Tuesday / Friday, every day)
Ja lecę
(zrobisz to raz na jakiś czas, nieregularnie, teraz, dzisiaj, zaraz, za moment, jutro, pojutrze, za tydzień)
(I am flying – you do this once, irregularly, now, today, soon, in a moment, tomorrow, after tomorrow, next week)

Ja latam + transport w formie narzędnika

Ja lecę + transport w formie narzędnika

Narzędnik: rodzaj męski -em / -(i)em

(instrumental case: masculine -em / – (i)em)

Na przykład:

Ja latam helikopterem.

Ja lecę samolotem.

Ja prowadzę / Ja poprowadzę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja prowadzę
(robisz to codziennie, regularnie, raz w tygodniu / miesiącu / roku, w poniedziałek / piątek / sobotę, każdego dnia ) 
(I drive –  you do this regularly, daily, once a week / a month / a year, at  at Monday / Tuesday / Friday, every day)
Ja poprowadzę
(zrobisz to raz na jakiś czas, nieregularnie, teraz, dzisiaj, zaraz, za moment, jutro, pojutrze, za tydzień)
(I am driving – you do this once, irregularly, now, today, soon, in a moment, tomorrow, after tomorrow, next week)

Ja prowadzę + transport w formie biernika

Ja poprowadzę + transport w formie biernika

Biernik: rodzaj męski i rodzaj nijaki bez zmian, rodzaj żeński -ę

(Accustaive case: masculine and neuter without changes, feminine -ę)

Na przykład:

Ja prowadzę ciężarówkę.

Ja poprowadzę samochód.

Ja jeżdżę / Ja jadę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja jeżdżę
(robisz to regularnie, codziennie raz w tygodniu / miesiącu / roku, w poniedziałek / piątek / sobotę, każdego dnia ) 
(I go –  you do this regularly, daily, once a week / a month / a year, at Monday / Tuesday / Friday, every day)
Ja jadę
(zrobisz to raz na jakiś czas, nieregularnie, teraz, dzisiaj, zaraz, za moment, jutro, pojutrze, za tydzień)
(I am going – you do this once, irregularly, now, today, soon, in a moment, tomorrow, after tomorrow, next week)

Ja jeżdżę + transport w formie narzędnika

Ja jadę + transport w formie narzędnika

Narzędnik: rodzaj męski i nijaki -em / -(i)em, rodzaj żeński -ą

(instrumental case: masculine and neuter -em / – (i)em, feminine -ą)

Na przykład:

Ja jeżdżę hulajnogą.

Ja jadę pociągiem.

Ja jadę autem.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: