Chapter 17 – part 2, motion verbs + transport / Rozdział 17 – część 2, czasowniki ruchu + transport

Cześć,

Dzisiejsza lekcja to “czasowniki ruchu” z transportem

(Today’s lesson is about verb “verbs of movement with transport”.)

Ja biorę / Ja wezmę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja biorę
(robisz coś codziennie / raz w tygodniu / w miesiącu / w roku / 
w poniedziałek / w piątek / 
w sobotę /  każdego dnia ) 


(you do something regularly / daily, / once a week / a month / 
a year / on Monday / on Friday / 
on Saturday / every day)

Ja wezmę
(zrobisz coś raz na jakiś czas / nieregularnie / teraz / dzisiaj / zaraz /za moment / jutro /
pojutrze / za tydzień)


(you do something once / 
irregularly / now / today / soon / in a moment / tomorrow / day after tomorrow / next week)

Ja biorę + transport w formie biernika

Ja wezmę + transport w formie biernika

Biernik: rodzaj męski i rodzaj nijaki bez zmian, rodzaj żeński -ę

(Accustaive case: masculine and neuter without changes, feminine -ę)

Na przykład:

Codziennie biorę autobus do miasta.

Ja wezmę taksówkę.

Ja latam / Ja lecę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja latam
(robisz coś codziennie / raz w tygodniu / w miesiącu / w roku / 
w poniedziałek / w piątek / 
w sobotę /  każdego dnia ) 


(you do something regularly / daily, / once a week / a month / 
a year / on Monday / on Friday / 
on Saturday / every day)
Ja lecę
(zrobisz coś raz na jakiś czas / nieregularnie / teraz / dzisiaj / zaraz /za moment / jutro /
pojutrze / za tydzień)(you do something once / 
irregularly / now / today / soon / in a moment / tomorrow / day after tomorrow / next week)

Ja latam + transport w formie narzędnika

Ja lecę + transport w formie narzędnika

Narzędnik: rodzaj męski -em / -(i)em

(instrumental case: masculine -em / – (i)em)

Na przykład:

Ja latam helikopterem.

Ja lecę samolotem.

Ja prowadzę / Ja poprowadzę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja prowadzę
(robisz coś codziennie / raz w tygodniu / w miesiącu / w roku / 
w poniedziałek / w piątek / 
w sobotę /  każdego dnia ) 


(you do something regularly / daily, / once a week / a month / 
a year / on Monday / on Friday / 
on Saturday / every day)
Ja poprowadzę
(zrobisz coś raz na jakiś czas / nieregularnie / teraz / dzisiaj / zaraz /za moment / jutro /
pojutrze / za tydzień)(you do something once / 
irregularly / now / today / soon / in a moment / tomorrow / day after tomorrow / next week)

Ja prowadzę + transport w formie biernika

Ja poprowadzę + transport w formie biernika

Biernik: rodzaj męski i rodzaj nijaki bez zmian, rodzaj żeński -ę

(Accustaive case: masculine and neuter without changes, feminine -ę)

Na przykład:

Ja prowadzę ciężarówkę.

Ja poprowadzę samochód.

Ja jeżdżę / Ja jadę

czasownik regularnyczasownik nieregularny
Ja jeżdżę
(robisz coś codziennie / raz w tygodniu / w miesiącu / w roku / 
w poniedziałek / w piątek / 
w sobotę /  każdego dnia ) 


(you do something regularly / daily, / once a week / a month / 
a year / on Monday / on Friday / 
on Saturday / every day)
Ja jadę
(zrobisz coś raz na jakiś czas / nieregularnie / teraz / dzisiaj / zaraz /za moment / jutro /
pojutrze / za tydzień)(you do something once / 
irregularly / now / today / soon / in a moment / tomorrow / day after tomorrow / next week)

Ja jeżdżę + transport w formie narzędnika

Ja jadę + transport w formie narzędnika

Narzędnik: rodzaj męski i nijaki -em / -(i)em, rodzaj żeński -ą

(instrumental case: masculine and neuter -em / – (i)em, feminine -ą)

Na przykład:

Ja jeżdżę hulajnogą.

Ja jadę pociągiem.

Ja jadę autem.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: