Home

Welcome to Your Polish – Workbooks – for learners.

Here, you can find all you need to start or continue your adventure with Polish language.

Fresh news

Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj żeński Opisywanie ludzi

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju żeńskim. Przymiotnik w rodzaju żeńskim ma końcówkę -A Na przykład: dobra zła Rzeczowniki w rodzaju żeńskim mają końcowkę -A Na przykład: mama babciaContinue reading “Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj żeński Opisywanie ludzi”

Rozdział 3 – Część 3, Przymiotniki: rodzaj nijaki / Chapter 3 – Part 3, Neuter adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju nijakim. Przymiotnik w rodzaju nijakim ma końcówkę -e Na przykład: dobre złe piękne straszne Pytajnik – Jakie?– pytajnik do rodzaju nijakim pytajnik używamyContinue reading “Rozdział 3 – Część 3, Przymiotniki: rodzaj nijaki / Chapter 3 – Part 3, Neuter adjectives”

Rozdział 3 – Część 2, Przymiotniki: rodzaj żeński / Chapter 3 – Part 2, Feminine adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju żeńskim. Przymiotnik w rodzaju żeńskim ma końcówkę -a Na przykład: dobra zła piękna straszna Pytajnik – Jaka?– pytajnik do rodzaju żeńskim pytajnik używamyContinue reading “Rozdział 3 – Część 2, Przymiotniki: rodzaj żeński / Chapter 3 – Part 2, Feminine adjectives”

Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim. Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y Na przykład: dobry zły ładny Również może mieć końcówkę -i, wtedy kiedy przed ostatnia literaContinue reading “Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives”

Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy rzeczowniki w rodzaju męski, żeńskim, nijakim. Rodzaj męski, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów spółgłoski. Spółgłoski – dźwięk wytworzony przez narząd mowy      Continue reading “Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter”

Rozdział 1 – Język polski w pigułce / Chapter 1 – Polish language in a nutshell

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy bardzo podstawowy polski. Części mowy: RZECZOWNIK – OSOBA, MIEJSCE, RZECZ, ZWIERZĘ OSOBA: Ja, ty, on, ona, …. MIEJSCE: dom, pokój, łazienka RZECZ: książka, dom, laptop ZWIERZĘ:Continue reading “Rozdział 1 – Język polski w pigułce / Chapter 1 – Polish language in a nutshell”

Rozdział 8 – lubić / Chapter 8 – to like

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy czasownik lubić. Ja lubię kawę. LUBIĆ – TO ZNACZY MIEĆ PRZYJEMNOŚĆ Z CZEGOŚ LUB SYMPATIĘ DO KOGOŚ. Czasownik LUBIĆ przez osoby: ja lubię my lubimy tyContinue reading “Rozdział 8 – lubić / Chapter 8 – to like”

Rozdział 9 – robić / Chapter 9 – to do

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy czasownik robić. Ja robię koktajl. ROBIĆ – TO ZNACZY WYKONYWAĆ COŚ, TWORZYĆ COŚ, KREOWAĆ COŚ. Czasownik robić przez osoby: ja robię my robimy ty robiszContinue reading “Rozdział 9 – robić / Chapter 9 – to do”

Rozdział 6 – mieć / Chapter 6 – to have

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Dzisiaj chciałam ci pokazać czasownik mieć. Czasownik mieć jest bardzo użyteczny. MIEĆ TO OZNACZA POSIADAĆ COŚ, JAKAŚ RZECZ JEST TWOJA, LUB OSOBA NALEŻY DO CIEBIE. JaContinue reading “Rozdział 6 – mieć / Chapter 6 – to have”

Rozdział 7 – chcieć / Chapter 7 – to want

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ – Polish dictionaries, or Google Translator. Dzisiaj pokażę ci czasownik: chcieć CZASOWNIK CHCIEĆ – MIEĆ OCHOTĘ NA COŚ, PRAGNĄĆ CZEGOŚ Na przykład: Ja chcę herbatę. On chce zeszyt. Ty chcesz piwo. PROSTEContinue reading “Rozdział 7 – chcieć / Chapter 7 – to want”

Get new content delivered directly to your inbox.