Home

Welcome to Your Polish – Workbooks – for learners.

Here, you can find all you need to start or continue your adventure with Polish language.

Fresh news – click here for more news about the book! 🙂

33

Chapter 15 “to know” / Rodział 15 “znać”

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest o czasowniku “znać”. (Today’s lesson is about verb “to know”.) Znać  – mieć informację o kimś lub o czymś, rozumieć, umieć coś (to know – to have an information about someone or something, understands something, can do something) Liczba pojedyncza Liczba mnoga Ja znamTy znaszOn / ona / ono zna MyContinue reading “Chapter 15 “to know” / Rodział 15 “znać””

Chapter 14 part 3, Zaimki osobowe w dopełniaczu / Substantive pronoun in genitive case

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest o zaimkach osobowych w dopełniaczy. (Today’s lesson is about substantive pronoun in genitive case.) Zaimki osobowe pełnią rolę rzeczownika. W formie Mianownika to: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Te zaimki osobowe już znamy. Dzisiaj poznamy je w formie dopełniacza. (Substantive pronouns act as a noun. In nominativeContinue reading “Chapter 14 part 3, Zaimki osobowe w dopełniaczu / Substantive pronoun in genitive case”

Chapter 14, part 2, Dostać się na … ; dostać się do … / To get on … ; To get to ….

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest na temat polskiego wyrażenia “dostać się na …” i “dostać się do …” Dostać się do – to znaczy dostać się na miejsce w budynku, w środku budynku. Wyjątkiem jest miasto. Dostać się do miasta. Dostać się na – to znaczy dostać się an miejsce, które ma formę platformy, miejsce jestContinue reading “Chapter 14, part 2, Dostać się na … ; dostać się do … / To get on … ; To get to ….”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Get new content delivered directly to your inbox.