Home

Welcome to Your Polish – Workbooks – for learners.

Here, you can find all you need to start or continue your adventure with Polish language.

Fresh news

Rozdział 10 – część 3- przyimek “na” w bierniku / Chapter 10 – part 2 – preposition “for” in the case of Accusative

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przyimek “na” Przyimek “na” : używamy kiedy mówimy, że idziemy na jedzenie, na celebrację, na uroczystość, na wydarzenie używamy z czasownikiami ruchu “iść”, “jechać”, “położyć”, …Continue reading “Rozdział 10 – część 3- przyimek “na” w bierniku / Chapter 10 – part 2 – preposition “for” in the case of Accusative”

Rozdział 10 – część 2- przyimek “do” w dopełniaczu / Chapter 10 – part 2 – preposition “to” in the case of Genitive

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przyimek “do” Przyimek “do” : używamy kiedy mówimy, że idziemy do środka budynku miejsca, gdzie możemy iść Przyimek “do” należy do dopełniacza. Dopełniacz to jeden zContinue reading “Rozdział 10 – część 2- przyimek “do” w dopełniaczu / Chapter 10 – part 2 – preposition “to” in the case of Genitive”

Rozdział 10 – część 1- Iść, chodzić / Chapter 10 – part 1 – To go

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy czasowniki iść i chodzić. Co to znaczy iść i chodzić? Przemieszczać się z punktu A do punktu B na pieszo.  Chodzić – przemieszczać się z punktuContinue reading “Rozdział 10 – część 1- Iść, chodzić / Chapter 10 – part 1 – To go”

Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj męski Opisywanie ludzi / Chapter 4 – Adjectives in masculine. Describing people

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim. Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y lub -i (k,g) Kiedy przedostatnia litera to k,g to zmieniamy końcówkę na -i Na przykład:Continue reading “Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj męski Opisywanie ludzi / Chapter 4 – Adjectives in masculine. Describing people”

Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj żeński Opisywanie ludzi / Chapter 4 – Adjectives in feminine. Describing people.

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju żeńskim. Przymiotnik w rodzaju żeńskim ma końcówkę -A Na przykład: dobra zła Rzeczowniki w rodzaju żeńskim mają końcowkę -A Na przykład: mama babciaContinue reading “Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj żeński Opisywanie ludzi / Chapter 4 – Adjectives in feminine. Describing people.”

Rozdział 3 – Część 3, Przymiotniki: rodzaj nijaki / Chapter 3 – Part 3, Neuter adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju nijakim. Przymiotnik w rodzaju nijakim ma końcówkę -e Na przykład: dobre złe piękne straszne Pytajnik – Jakie?– pytajnik do rodzaju nijakim pytajnik używamyContinue reading “Rozdział 3 – Część 3, Przymiotniki: rodzaj nijaki / Chapter 3 – Part 3, Neuter adjectives”

Rozdział 3 – Część 2, Przymiotniki: rodzaj żeński / Chapter 3 – Part 2, Feminine adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju żeńskim. Przymiotnik w rodzaju żeńskim ma końcówkę -a Na przykład: dobra zła piękna straszna Pytajnik – Jaka?– pytajnik do rodzaju żeńskim pytajnik używamyContinue reading “Rozdział 3 – Część 2, Przymiotniki: rodzaj żeński / Chapter 3 – Part 2, Feminine adjectives”

Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim. Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y Na przykład: dobry zły ładny Również może mieć końcówkę -i, wtedy kiedy przed ostatnia literaContinue reading “Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives”

Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy rzeczowniki w rodzaju męski, żeńskim, nijakim. Rodzaj męski, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów spółgłoski. Spółgłoski – dźwięk wytworzony przez narząd mowy      Continue reading “Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter”

Rozdział 1 – Język polski w pigułce / Chapter 1 – Polish language in a nutshell

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy bardzo podstawowy polski. Części mowy: RZECZOWNIK – OSOBA, MIEJSCE, RZECZ, ZWIERZĘ OSOBA: Ja, ty, on, ona, …. MIEJSCE: dom, pokój, łazienka RZECZ: książka, dom, laptop ZWIERZĘ:Continue reading “Rozdział 1 – Język polski w pigułce / Chapter 1 – Polish language in a nutshell”

Rozdział 8 – lubić / Chapter 8 – to like

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy czasownik lubić. Ja lubię kawę. LUBIĆ – TO ZNACZY MIEĆ PRZYJEMNOŚĆ Z CZEGOŚ LUB SYMPATIĘ DO KOGOŚ. Czasownik LUBIĆ przez osoby: ja lubię my lubimy tyContinue reading “Rozdział 8 – lubić / Chapter 8 – to like”

Rozdział 9 – robić / Chapter 9 – to do

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Cześć! Dzisiaj poznamy czasownik robić. Ja robię koktajl. ROBIĆ – TO ZNACZY WYKONYWAĆ COŚ, TWORZYĆ COŚ, KREOWAĆ COŚ. Czasownik robić przez osoby: ja robię my robimy ty robiszContinue reading “Rozdział 9 – robić / Chapter 9 – to do”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Get new content delivered directly to your inbox.