Use Words II, Chapter 20, In the living room – relax on + locative case / W salonie – odpoczywać na + miejscownik

odpoczywać + miejscownik 

to rest on + locative case

Miejscownik – to jeden z przypadków, który odpowiedzialny jest za tworzenie poprawnych zdań o lokalizacji, położeniu rzeczy itd. 

Locative case – this is one of the cases that is responsible for creating correct sentences about location of things, etc. 

rzeczownik
noun
rodzaj męski       
masculine
rodzaj żeński
feminine
rodzaj nijaki 
neuter
-e
-u
-e
-y
-i
-e
-u
Ja odpoczywam na foteluTy odpoczywasz na kanapieJa odpoczywam na krześle

Alternacje – używa się również w miejscowniku! Jeżeli jedna z tych liter jest ostatnią literą w wyrazie, a w zdaniu używamy miejscownika, to musimy zmienić końcówkę rzeczownika, używając jedną z tych opcji. 

Alternations – are also used in the locative! If one of these letters is the last letter in the word, and we use a locative in the sentence, then we must change the ending of the noun using one of these options. 

pbfwmnsztdrłkgch
piebiefiewiemieniesiezieciedzierzelecedzesze

Sofa – sofie

Kanapa – kanapie

Firana – firanie

Regał – regale

Ja odpoczywam na sofie.

Ja odpoczywam na krześle.

Ja odpoczywam na dywanie.

Ja odpoczywam na fotelu.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: