Use Words II, Chapter 23 – Communication – verbs / Komunikacja – czasowniki

Urządzenia do komunikacji

Communication devices

Jak możemy komunikować się?

How can we communicate?

Wysłać wiadomość 

To send a message 

 • Ja wyślę wiadomość do mamy, taty, siostry, koleżanki ….  
 • Ty wyślesz wiadomość do cioci, wujka, kolegi, babci, ….  

Wysyłać wiadomość 

To send a message

 • Ja wysyłam wiadomość do mamy. 
 • Ty wysyłasz wiadomość do kuzyna. 

Formy czasowe. Kiedy używamy “wysyłać” i “wysłać”? 

Time phrases. When do we use “wysyłać” i “wysłać”?

Wysyłać wiadomośćWysłać wiadomość
zawsze – always
często – often
zwykle – usually
czasami – sometimes
rzadko – rarely
nigdy – never
codziennie – everyday, daily
raz w tygodniu – once a week
raz w miesiącu – once a month
raz w roku – once a year 
zaraz – in a moment
teraz – now
w tym momencie – at this moment
akurat – actually
za 5 / 10 / 15 / .. minut – in 5 / 10 / 15 / … minutes
za godzinę – in an hour
dziś – today
jutro – tomorrow

wysyłać – regularnie, codziennie

to send – regularly, daily

wysłać  – akcja dzieje się teraz, jednorazowo

to send – the action is now, at once, or only for one specific time

Zostawić wiadomość głosową 

Leave a voice message 

Czas teraźniejszy

The present tense

 • Ja zostawię wiadomość głosową. 
 • Ty zostawisz wiadomość głosową. 

Czas przeszły

The past tense

 • Ja zostawiłam wiadomość głosową. rodzaj żeński (feminine)
 • Ja zostawiłem wiadomość głosową. rodzaj męski (masculine)
 • Ty zostawiłaś wiadomość głosową. rodzaj żeński (feminine)
 • Ty zostawiłeś wiadomość głosową. rodzaj męski (masculine)

Nagrać wiadomość 

Record a message

Czas teraźniejszy

The present tense

 • Ja nagram wiadomość.  
 • Ty nagrasz wiadomość.

Czas przeszły

The past tense

 • Ja nagrałam wiadomość. rodzaj żeński (feminine)
 • Ja nagrałem wiadomość. rodzaj męski (masculine)
 • Ty nagrałaś wiadomość. rodzaj żeński (feminine)
 • Ty nagrałeś wiadomość. rodzaj męski (masculine)

Dzwonić do kogoś 

Call someone 

Czas teraźniejszy

The present tense

 • Ja dzwonię do ciebie.  
 • Ty dzwonisz do mnie. 

Czas przeszły

The past tense

 • Ja dzwoniłam do niego. rodzaj żeński (feminine)
 • Ja dzwoniłem do was. rodzaj męski (masculine)
 • Ty dzwoniłeś do niej. rodzaj męski (masculine)
 • Ty dzwoniłaś do nich. rodzaj żeński (feminine) 

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: