Use Words II, Chapter 24, Eating outside / Jedzenie na mieście

Miejsca gdzie możemy jeść

Places where we can eat

Kawiarnia – możesz zamówić tutaj kawę, herbatę lub zjeść ciastko albo ciasto, małą przekąskę. Czasami kawiarnie mogą serwować większe porcje jedzenia. 

Cafe – here you can order coffee, tea or eat a cookie or cake, a small snack. Sometimes coffee shops can serve larger portions of food.

Kebab – to jest dość popularne miejsce w Polsce, gdzie możesz zamówić turecki kebab. 

Kebab – it is quite a popular place in Poland where you can order Turkish kebabs.

Bar szybkiej obsługi – tutaj możesz zamówić jedzenie robione szybko na przykład: hamburger i frytki lub pizza. 

Fast Food Bar – here you can order fast food for example: hamburger and fries or pizza.

Restauracja – tutaj zamówisz większą porcję jedzenia. Generalnie jest to eleganckie miejsce, zapłacisz tutaj więcej niż w barze szybkiej obsługi. 

Restaurant – here you order a larger portion of food. Overall a posh place, you will pay more here than in a fast food bar.

Bary mleczne – miejsce, gdzie możesz zamówić bardzo tani obiad i deser. Bar mleczny ma dofinansowanie z państwa. Z baru mlecznego korzystają osoby bezdomne lub (albo) czasami turyści lub miejscowi. 

Milk bars – a place where you can order a very cheap lunch and dessert. The milk bar is subsidized by the state. The milk bar is used by the homeless or sometimes by tourists or locals.

Zamawianie jedzenia 

Ordering the food

Kelnerka: Czy jest Pan gotowy / Pani gotowa przyjąć zamówienie? 

  Are you ready to accept the order?

Klient: Tak. Poproszę na przystawkę śledzie i danie główne karkówkę z grilla. 

 Yes. For an appetizer, herring and main course, grilled pork neck.

Kelnerka: Czy chciałby Pan / chciałaby Pani  ziemniaki gotowane, puree czy frytki? 

  Would you like boiled potatoes, mashed potatoes or fries?

Klient: Poproszę frytki. 

 French fries please.

Kelnerka: Czy podać coś do picia?

  Would you like something to drink?

Klient: Poproszę coca-colę.

I’d like a Coca-Cola, please.

(później) 

(later)

Kelnerka: Czy wszystko w porządku?

 Is everything OK?

Klient: Tak, dziękuję. Wszystko w porządku. Czy mogę prosić rachunek?

 Yes, thank you. Everything’s all right. Can I have a bill please?

Kelnerka: Tak, oczywiście. Czy płaci pan / pani kartą lub gotówką?

Yes, of course. Do you pay by card or cash?

Klient: Płacę kartą. Tutaj jest napiwek dla Pani.

I pay by card. Here is a tip for the Lady.

Kelnerka: Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy ponownie.

 Thank you kindly. Please come back.

Klient: Dziękuję. Do widzenia! 

Thank you. Goodbye!

Wysmażenie steków, w Polsce używamy angielskich nazw: raw, rare, medium-rare, medium, well-done 

Napiwek – to jest dodatkowa opłata za serwis dla kelnera. 

Tip – This is an extra service charge for the waiter.

Zamówić – poprosić o podanie czegoś w restauracji

Order – ask for something to be served at a restaurant

Na wynos –  jeść lub pić poza miejscem, w którym zakupiono napój lub jedzenie

Takeout – eat or drink outside of the place where you bought the drink or food

Reszty nie trzeba – to wyrażanie informujące, że możesz zostawić sobie resztę z sumy jaką zapłacił klient.

You do not need to change the amount – this is an expression informing you that you can leave the rest of the amount paid by the customer.

Na przykład:

Chciałabym zamówić kawę na wynos.

I’d like a takeaway coffee.

Chciałbym zamówić herbatę mrożoną.

I would like to order an iced tea.

Chciałbym zamówić kanapkę na wynos. 

I’d like to order a takeaway sandwich.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: