Chapter 14 – part 2, to get to …; to get on … / dostać się do … ; dostać się na …

Cześć,

Dzisiejsza lekcja jest na temat polskiego wyrażenia “dostać się na …” i “dostać się do …”

Dostać się do – to znaczy dostać się na miejsce w budynku, w środku budynku. Wyjątkiem jest miasto. Dostać się do miasta.

Dostać się na – to znaczy dostać się na miejsce, które ma formę platformy, miejsce jest dość sporych rozmiarów, obszerne oraz dostać się na transport. Na przykład: dostać się na lotnisko, dostać się na autobus, dostać się na pociąg.

Muszę dostać się na autobus!
Dostać się do
(get to …)
Dostać się na
(get on …)
sklepu
(shop)

apteki
(pharmacy)

miasta
(city)

restauracji
(restaurant)

domu
(home)

pracy
(work)

środka
(inside)
dworzec
(train station)

lotnisko
(airport) 

przystanek
(bus stop)

studia
(school – about university) 

czas
(time)

kurs
(course)

lekcje
(lesson) 

Na przykład:

Nie mam kluczy od domu. Jak dostanę się do domu? – Musisz poczekać jak rodzice wrócą z pracy.

(I have no house keys. How will I get to home? – You have to wait when your parents get home from work.)

Nie mam internetu, a muszę dostać się na lekcje! – Idź do sąsiada, on ma internet.

(I don’t have internet but I need to get to lessons! – Go to your neighbor, he has internet.)

Przepraszam, jak dostanę się na dworzec? – Proszę wziąć taksówkę. Dworzec jest daleko.

(Excuse me, how do I get to the train station? – Take a cab, please. The station is far away.)

Muszę dostać się do miasta. Czy ktoś jedzie dzisiaj samochodem do miasta? – Niestety, nie.

(I have to get to town. Anyone driving into town today? – Unfortunately not.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: