Chapter 14 – part1, to get / Rozdział 14 – część 1, dostać i dostawać

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasownik dostać i dostawać.

(verb “to get”)

Ja dostanę mufinkę!

Co to znaczy dostać?

(What does it mean “to get” ?)

Dostać  – jeżeli czegoś nie masz, możesz dostać, znaleźć, otrzymać, uzyskać. Czynność która została zakończona. 

(to get –  if you don’t have something, you can get, find, receive, and/or achieve. An action that will be completed.)

Czasowniki dostać

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja dostanę
Ty dostaniesz
On / ona / ono dostanie
My dostaniemy
Wy dostaniecie
Oni / one dostaną

Formy czasowe, kiedy używamy “dostać”?

(Time phrases, when we use “dostać” ?)

DOSTAĆ
zaraz – in a moment
teraz – now
w tym momencie – at this moment
akurat – actually
za 5 / 10 / 15 / .. minut – in 5 / 10 / 15 / … minutes
za godzinę – in an hour
dziś – today
jutro – tomorrow

Przykłady z czasownikiem “dostać”

Ja dostanę ciastko.

( I will get a cookie.)

Ja dostanę pieniądze.

(I will get money.)

My dostaniemy dom.

(We will get a house.)

Oni dostaną test za pięć minut.

(They will get grapes.)


Co to znaczy dostawać?

(What does it mean “to get” ?)

Dostawać  – jeżeli czegoś nie masz, możesz dostać (znaleźć, otrzymać, uzyskać). Czynność która nie wiemy, czy jest zakończona.

(to get –  if you don’t have something, you can get, find, receive, achieve. An action whose completion is unknown/is not yet completed.)

Czasowniki dostawać

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja dostaję
Ty dostajesz
On / ona / ono dostaje
My dostajemy
Wy dostajecie
Oni / one dostają

Formy czasowe, kiedy używamy “dostawać”?

(Time phrases, when we use “dostawać” ?)

DOSTAWAĆ
zawsze – always
często – often
zwykle – usually
czasami – sometimes
rzadko – rarely
nigdy – never
codziennie – everyday, daily
raz w tygodniu – once a week
raz w miesiącu – once a month
raz w roku – once a year 

Przykłady z czasownikiem “dostawać”

Zawsze dostaję komercyjne emaile.

(Always I get commercial emails.)

Zwykle dostaję kaszlu, kiedy mam suche gardło.

(Usually I get cough , when I have dry throat.)

Co miesiąc dostaję dobrą wypłatę.

(Every month I get good salary.)

Nigdy nie dostaję listów.

(I never get letters.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: