Rozdział 14 – część 1 – Czasownik “dostać” i “dostawać” / part 1 – Verb “to get”

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasownik dostać i dostawać.

(Today we will learn verb “to get”)

Ja dostanę mufinkę!

Co to znaczy dostać?

(What does it mean “to get” ?)

znaleźć, otrzymać, uzyskać

(To find, to receive, to gain )

Czynność która została zakończona. 

(Action that has been completed.)

Czasowniki “dostać” przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja dostanę
Ty dostaniesz
On / ona / ono dostanie
My dostaniemy
Wy dostaniecie
Oni / one dostaną

Formy czasowe, kiedy używamy “dostać”?

(Time phrases, when we use “dostać” ?)

Dziś, za 5 minut, za godzinę, zaraz,  teraz, w tym momencie, akurat, jutro 
(today, in 5 minutes, in hour, in next minutes,  now, actually, just now) 
dostać

Przykłady z czasownikiem “dostać”

Ja dostanę ciastko.

( I will get a cookie.)

Ja dostanę pieniądze za chwilę.

(I will get money.)

My dostaniemy dom.

(We will get a house.)

Oni dostaną test za pięć minut.

(They will get grapes.)


Co to znaczy dostawać?

(What does it mean “to get” ?)

znaleźć, otrzymać, uzyskać

(To find, to receive, to gain )

Czynność która nie została zakończona.

(Action that has been not completed.)

Czasowniki “dostawać” przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja dostaję
Ty dostajesz
On / ona / ono dostaje
My dostajemy
Wy dostajecie
Oni / one dostają

Formy czasowe, kiedy używamy “dostawać”?

(Time phrases, when we use “dostawać” ?)

Zwykle, czasami, codziennie, zawsze, często, nigdy nie, raz w miesiącu, raz w tygodniu
(usually, always, often, rarely, never) 
dostawać

Przykłady z czasownikiem “dostawać”

Zawsze dostaję komercyjne emaile.

(Always I get commercial emails.)

Zwykle dostaję kaszlu, kiedy mam suche gardło.

(Usually I get cough , when I have dry throat.)

Co miesiąc dostaję dobrą wypłatę.

(Every month I get good salary.)

Nigdy nie dostaję listów.

(I never get letters.)

The book is coming soon. If you want more information about the chapter 14 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: