Chapter 13 – part 2, to give + dative case / Rozdział 13 – część 2, dać + celownik

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki dać + celownik

(verb “to give” + dative case)

Konstrukcja zdania

(sentence construction)

osoba + dać + przedmiot + osoba otrzymująca (tutaj używamy Celownik)

(person + to give + object + receiving person (here we use Dative case))

To jest jabłko. Dam jabłko dziadkowi.

Reguły celownika:

(Dative case rules)

Rodzaj męski

-owi

-u

Na przykład:

(for example)

dziadkowi

(grandfather)

bratu

(brother)

ojcu

(father)

wujkowi

(uncle)

rodzaj żeński

-i

-alternacje (tabela)

Jak funkcjonują alternacje?

To jest mama.

(This is mom.)

Dam mamie.

(I will give to mom.)

m / mie

To jest siostra.

(This is sister.)

Dam siostrze.

(I will give to sister.)

r/rze

zawsze patrz na przedostatnią literę w wyrazie.

(always look at before last letter in word.)

rodzaj nijaki

-u

używamy do jednej osoby “dziecko”

(we use for one person “dziecko”)

To jest dziecko.

(This is child.)

Dam dziecku.

(I will give to child.)

Pytanie

(question)

Komu dasz?

(who will you give?)

Komu + ty + dasz?

Przykłady:

(examples)

Komu dasz radio? Dam radio cioci. – rodzaj żeński -i

(Who will you give radio? I will give radio to aunt. – feminine, alternation -i)

Komu dasz kwiaty? Dam kwiaty kuzynce. – rodzaj żeński alternacja k/ce

(Who will you give flowers? I will give flowers to cousin. – feminine, alternation k/ce)

Komu dasz rower? Dam rower koledze. – rodzaj męski ale reguła z żeńskiego alternacja g/dze

(Who will you give bike? I will give bike to colleague. – masculine but rule from feminine, alternation k/ce)

Komu dasz kubek? Dam kubek studentowi. – rodzaj męski -owi

(Who will you give cup? I will give cup to student. – masculine, -owi)

Taka sama reguła jest dla czasownika “dawać”

(The same rule is for verb “dawać”)

The book is coming soon. If you want more information about the chapter 13 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: