Chapter 13 – part1, to give / Rozdział 13 – część 1, dać i dawać

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasownik dać i dawać.

(Today we will learn verb “to give”)

Co to znaczy dać?

(What does it mean “to give” ?)

Dzielić się, oddać coś komuś; potrzebne są co najmniej dwie osoby i jeden przedmiot; czynność która została zakończona.

(to give – to share, to give something to someone; at least two people and one object is required, an action that has been completed.)

Ja dam ręcznik.

Czasowniki dać

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja dam
Ty dasz
On / ona / ono da
My damy
Wy dacie
Oni / one dadzą

Przykłady z czasownikiem dać

Ja dam ciastko.

( I will give a cookie.)

Ja dam ręcznik.

(I will give towel.)

My damy kwiaty.

(We will give flowers.)

Oni dadzą samochód.

(They will give car.)


Co to znaczy dawać?

Dawać  – dzielić się, oddać coś komuś; potrzebne są co najmniej dwie osoby i jeden przedmiot; czynność która nie wiemy, czy jest zakończona.

(to give – to share, to give something to someone; at least two people and one object is required, an action that we don’t know whether it has been completed or not)

Formy czasowe, kiedy używamy “dawać”?

(Time phrases, when we use “dawać”?)

dawać
zawsze – always
często – often
zwykle – usually
czasami – sometimes
rzadko – rarely
nigdy – never
codziennie – everyday, daily
raz w tygodniu – once a week
raz w miesiącu – once a month
raz w roku – once a year 

Czasowniki “dawać” przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja daję
Ty dajesz
On / ona / ono daje
My dajemy
Wy dajecie
Oni / one dają

Przykłady z czasownikiem “dawać”

Ja często daję dobre opinie.

( I often give good opinions.)

Zazwyczaj ja daję dobre porady w pracy.

(Usually I give good advices at work.)

Zawsze my dajemy cukier do herbaty.

(Always we give to tea sugar.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: