Rozdział 13 – część 1 – Czasownik “dać” i “dawać” / part 1 – Verb “to give”

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasownik dać i dawać.

(Today we will learn verb “to give”)

Co to znaczy dać?

(What does it mean “to give” ?)

Dzielić się lub oddać coś komuś

(To share or to return something to someone)

Ja dam ręcznik.

Czasowniki dać przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja dam
Ty dasz
On / ona / ono da
My damy
Wy dacie
Oni / one dadzą

Przykłady z czasownikiem dać

Ja dam ciastko.

( I will give a cookie.)

Ja dam ręcznik.

(I will give towel.)

My damy kwiaty.

(We will give flowers.)

Oni dadzą samochód.

(They will give car.)


Co to znaczy dawać?

Dzielić się, oddać coś komuś. Potrzebne są co najmniej dwie osoby i jeden przedmiot. Czynność która nie wiemy, czy jest zakończona.

(to give – to share, to give something to someone. At least two people and one object are required, action that we don’t know if has been completed.)

Formy czasowe, kiedy używamy “dawać”?

(Time phrases, when we use “dawać”?)

Zwykle,czasami, codziennie zawsze, często, nigdy nie, raz w tygodniu, raz w miesięcu  (usually, always, often, rarely, never, once a week, once a month) 
dawać

Czasowniki “dawać” przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja daję
Ty dajesz
On / ona / ono daje
My dajemy
Wy dajecie
Oni / one dają

Przykłady z czasownikiem “dawać”

Ja często daję dobre opinie.

( I often give good opinions.)

Zazwyczaj ja daję dobre porady w pracy.

(Usually I give good advices at work.)

Zawsze my dajemy cukier do herbaty.

(Always we give to tea sugar.)

The book is coming soon. If you want more information about the chapter 13 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: