Rozdział 14 – część 1 – Czasownik “dostać” / part 1 – Verb “to get”

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary. Cześć! (Hi!) Dzisiaj poznamy czasownik dostać. (Today we will learn verb “to get”) Co to znaczy dostać? (What does it mean “to get” ?) znaleźć, otrzymać, uzyskaćContinue reading “Rozdział 14 – część 1 – Czasownik “dostać” / part 1 – Verb “to get””