Chapter 15 znać and wiedzieć – comparison / Rozdział 15 znać i wiedzieć – porównanie

Cześć, Dzisiejsza lekcja to znać i wiedzieć – porównanie. (Today’s lesson is about verb “znać and wiedzieć – comparison”.) Znać i wiedzieć – porównanie  Znać to bardziej umiejętność wiedzy, mieć wiedzę o czymś lub o kimś (To know is more the ability to know, to have knowledge of something or someone.) Wiedzieć to bardziej umiejętnośćContinue reading “Chapter 15 znać and wiedzieć – comparison / Rozdział 15 znać i wiedzieć – porównanie”