Chapter 6 – to have / Rozdział 6 – mieć

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator.

Dzisiaj chciałam ci pokazać czasownik mieć.

Czasownik mieć jest bardzo użyteczny.

(Verb “to have” is very useful)

MIEĆ TO OZNACZA POSIADAĆ COŚ, JAKAŚ RZECZ JEST TWOJA, LUB OSOBA NALEŻY DO CIEBIE.

(to have – to possess, denoting ownership)

Ja mamMy mamy
Ty maszwy macie
On, ona, ono maoni, one mają
czasownik: mieć
To jest pies. Ja mam psa.

Na przykład:

  • Ja mam kawę.
  • Ty masz brata.
  • My mamy kuzyna.
  • On ma radio.

Kiedy używamy czasownik mieć?

(When do we use verb “to have”?)

INTERESUJE CIEBIE, TO CO MA DRUGA OSOBA. MOŻESZ ZAPYTAĆ:

(You are interested in about what has other person.)

Co ty masz?

(What do you have?)

Ja mam telefon.

(I have a phone.)

Ja mam radio.

(I have a radio.)

Ja mam pieniądze.

(I have money.)

CZY TY MASZ DŁUGOPIS? – PYTANIE BEZPOŚREDNIE.

(Do you have a pen? – direct question about object)

Odpowiedź jest krótka: Tak, ja mam, / Nie, ja nie mam.

(Short answer: Yes, I have / No, I don’t have.)

Czy ty masz czas?

(Do you have time?)

Odpowiedź jest krótka: Tak, ja mam, / Nie, ja nie mam.

(Short answer: Yes, I have / No, I don’t have.)

W JĘZYKU POLSKIM KIEDY PYTASZ O WIEK, UŻYWASZ CZASOWNIK: MIEĆ.

(When you ask about age, you use verb “to have”)

Ile masz lat?

(How old are you?)

Ja mam dwadzieścia pięć lat.

(I am 25 years old.)

Ile ona ma lat?

(How old is she?)

Ona ma pięć lat.

(She is 5 years old.)

Ile oni mają lat?

(How old are they?)

Oni mają sześćdziesiąt lat.

(They are 60 years old.)

KIEDY PYTASZ O IMIĘ: JAK MASZ NA IMIĘ?

(When you ask about name)

Jak masz na imię?

(What is your name?)

Mam na imię Luiza.

(My name is Luiza.)

A ty?

(and you?)

Ja mam na imię …. .

(My name is … .)

PAMIĘTAJ, ŻE W JĘZYKU POLSKIM UŻYWA SIĘ 7 PRZYPADKÓW.

CZASOWNIK MIEĆ + BIERNIK

(verb “to have” + accusative case)

rodzaj męski
(masculine)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
nieżywotny – nonvital/inanimate
nie ma dodatkowej końcówki
(we do not put an extra letter for nonvital nouns)

(all nouns we switch letter -a to letter -ę, look at examples)
nie ma dodatkowej końcówki
(we do not put an extra letter for neuter)
Biernik reguły dla rzeczownika

żywotne – osoby, zwierzęta

(vital/animate – people, animals)

nieżywotne – przedmioty, rzeczy, emocje, …

(nonvital/inanimate – objects, things, emotions,..)

Mam kota / mam psa / mam brata / mam kuzyna – rodzaj męski, rzeczowniki żywotne

mam laptop / mam kubek – rodzaj męski, rzeczowniki nieżywotne

mam lalkę / mam kawę – rodzaj żeński

mam radio / mam jabłko – rodzaj nijaki

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: