Chapter 9 – to do / Rozdział 9 – robić

Cześć!

Dzisiaj poznamy czasownik robić.

ROBIĆ – TO ZNACZY WYKONYWAĆ COŚ, TWORZYĆ COŚ, KREOWAĆ COŚ.

Czasownik robić przez osoby:

ja robięmy robimy
ty robiszwy robicie
on, ona ono robioni, one robią
czasownik robić

MOŻESZ UŻYWAĆ, KIEDY GOTUJESZ W KUCHNI.

Ja robię zupę.

Ty robisz herbatę.

On robi obiad.


RÓWNIEŻ, KIEDY COŚ KREUJESZ.

Ja robię kartkę na urodziny.

Ja robię sesję fotograficzną.

Ja robię niespodziankę.

Ja robię plakat.


KIEDY PRACUJESZ, MOŻESZ UŻYĆ “ROBIĆ”. MÓWISZ OGÓLNIE CO ROBISZ, NIE SZCZEGÓŁOWO.

Ja robię raport.

Ja robię plan.

Ja robię prezentację.

Ja robię ćwiczenia.

Ja robię projekt.


PAMIĘTAJ, ŻE W JĘZYKU POLSKIM UŻYWA SIĘ 7 PRZYPADKÓW.

CZASOWNIK ROBIĆ + BIERNIK

rodzaj męski
(masculine)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
nieżywotny – nonvital
spółgłoski

-o, -e

Biernik reguły dla rzeczownika.

nieżywotne – przedmioty, rzeczy

Ja robię raport / obiad / sok – rodzaj męski

Ja robię zupę / herbatę – rodzaj żeński

Ja robię śniadanie / wino – rodzaj nijaki


ćwiczenie 1

Proszę ułóż zdania z tych słów.

  1. robi, koktajl, on.
  2. my, notatkę, robimy
  3. zupę, oni, robią
  4. ona, niespodziankę, robi, urodziny, dla
  1. On robi koktajl.
  2. ….

ćwiczenie 2

Odpowiedz na pytania.

Czy robisz zupę? ….

Czy robisz plan do pracy? ….

Czy robisz kawę codziennie rano? ….

Czy robisz ciasto? …..

The book is coming soon. If you want more about the chapter 9 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: