Chapter 8 – to like / Rozdział 8 – lubić

All explanations will be Polish and English! I am using very simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasownik lubić.

(verb “to like”)

Ja lubię kawę.

(I like coffee.)

LUBIĆ – TO ZNACZY MIEĆ PRZYJEMNOŚĆ Z CZEGOŚ LUB SYMPATIĘ DO KOGOŚ.

(to like – feel sympathy for someone, have/get a pleasure from something)

Czasownik LUBIĆ przez osoby:

(The verb “to like”)

ja lubięmy lubimy
ty lubiszwy lubicie
on, ona ono lubioni, one lubią
czasownik lubić

Czasownik lubić w tym temacie używamy jako czas teraźniejszy. Co to znaczy? Kiedy generalnie coś lubimy, co zawsze sprawia nam przyjemność, lub kogo generalnie lubimy.

(The verb to like in this topic we use for Present Tense. What does it mean? When we talk about something, what always gives us pleasure or we like someone. )

To jest cytryna. Ja lubię cytrynę. This is lemon. I like lemon.

Kiedy używamy? Kiedy mówimy, o tym co lubimy, jaka rzecz sprawia nam przyjemność

(When do we use? When we talk about something what we like, what gives us pleasure.)

Ja lubię kawę.

(I like coffee.)

Ty lubisz sok.

(You like juice.)

One lubią wino.

(He likes wine.)


RÓWNIEŻ KIEDY LUBISZ KOGOŚ, CZYLI JAKĄŚ OSOBĘ.

(Also, when you like someone)

Ja lubię mamę.

(I like mom.)

Ja lubię siostrę.

(I like sister.)

Ja lubię tatę.

(I like dad.)

Ja lubię kuzyna.

(I like cousin.)


ZDANIE Z DWOMA CZASOWNIKAMI.

KIEDY MÓWISZ O TYM JAKĄ AKTYWNOŚĆ LUBISZ ROBIĆ.

(The sentence with two verbs. When you talk about activity you like to do)

Ja + LUBIĘ + czasownik bezokolicznik

(I + like + verb infinitive)

pierwszy czasownik odmienia się przez osobę.

(The first verb conjugate through the persons)

drugi czasownik pozostaje w bezokoliczniku.

(The second verb stay in infinitive)

Ja lubię ćwiczyć.

(I like to work out.)

My lubimy czytać.

(We like to read.)

Wy lubcie pisać.

(You like to write.)

Ona lubi biegać.

(They like to run.)


PYTANIE I ODPOWIEDŹKONKRETNE PYTANIE O KONKRETNĄ RZECZ, CO LUBISZ.

(The question and the answer. The direct question about the specific thing, that you like.)

Czy lubisz zupę?

(Do you like soup?)

Tak, ja lubię.

(Yes, I do like.)

Nie, ja nie lubię.

(No, I do not like.)

Czy lubisz kawę?

(Do you like coffee?)

Tak, ja lubię.

(Yes, I do like.)

Nie, ja nie lubię.

(No, I do not like.)

PYTANIE I ODPOWIEDŹGENERALNE PYTANIE O OSOBĘ, KOGO LUBISZ.

(The question and the answer. The question about who you like.)

Kogo lubisz?

(Who do you like?)

Ja lubię koleżankę.

(I like colleague) *koleżanka – feminine colleague

Kogo lubisz?

(Who do you like?)

Ja lubię siostrę.

(I like sister.)

PYTANIE I ODPOWIEDŹ PYTANIE GENERALNE, CO LUBISZ .

(The question and the answer. The question about what you like.)

Co lubisz?

(What do you like?)

Ja lubię herbatę.

(I like tea.)

Co lubisz?

(What do you like?)

Ja lubię sałatkę.

(I like salad.)

PAMIĘTAJ, ŻE W JĘZYKU POLSKIM UŻYWA SIĘ 7 PRZYPADKÓW.

(REMEMBER, IN POLISH WE USE 7 CASES)

CZASOWNIK LUBIĆ + BIERNIK

(VERB TO LIKE + ACCUSATIVE CASE)

rodzaj męski
(masculine)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
żywotne –vital/animate
-a

nieżywotny – nonvital/inanimate
nie ma dodatkowej końcówki
(we do not put an extra letter for nonvital nouns)

(all nouns we switch letter -a to letter -ę, look at examples)
nie ma dodatkowej końcówki
(we do not put an extra letter for neuter)

Biernik reguły dla rzeczownika.

(Accusative case for nouns)

żywotne – ludzie, zwierzęta

(vital nouns – people, animals)

nieżywotne – przedmioty, rzeczy

(nonvital nouns – things)

Przykłady z trzema rodzajami:

(Examples with 3 genders)

Ja lubię brata / ojca / wujka – rodzaj męski, żywotny

(I like brother / father / uncle – vital, masculine)

Ja lubię sok / telefon / dom – rodzaj męski, nieżywotny

(I like juice / phone / home – invital, masculine)

Ja lubię sałątkę / herbatę / mamę– rodzaj żeński

(I like salad / tea / mom- feminine)

Ja lubię piwo / wino – rodzaj nijaki

(I like beer / wine – neuter)

The book is coming soon. If you want more information about chapter 8 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: