Rozdział 10 – część 1- Iść, chodzić / Chapter 10 – part 1 – To go

All explanation will be in Polish and in English! I am using very simple words, to explain you the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries, or Translator. May help you to extend your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki iść i chodzić.

(Today we will know the verb “to go” in two forms)

Co to znaczy iść i chodzić?

(What does it mean “to go” in two forms?)

Przemieszczać się z punktu A do punktu B na pieszo. 

(To move from the point A to the point B by walking.)

Przemiszczać sie z punktu A do punktu B. Punkt A to jest dom + punkt B to jest sklep. Move from the point A to the point B. The point A is the house + the point B is a store.

Chodzić – przemieszczać się z punktu A do punktu B regularnie, codziennie.

(To go – moving from the point A to the point B regularly, everyday)

Iść  – przemieszczać się z punktu A do punktu B ale akcja dzieje się w czasie kiedy o tym mówisz.

(To go – moving from the point A to the point B by the time we talk about it)

Czasowniki iść i chodzić przez osoby:

(verb through the persons)

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja idę
Ty idziesz
On / ona / ono idzie
My idziemy
Wy idziecie
Oni / one idą
Czasownik iść
Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja chodzę
Ty chodzisz
On / ona / ono chodzi
My chodzimy
Wy chodzicie
Oni / one chodzą
Czasownik chodzić

Kiedy używamy czasownik iść i chodzić?

(When do we use these verbs?)

Bardzo ważne są określenia czasowe. Spójrz na tabelkę.

(Very important are time terms.)

Zwykle, zawsze, często, rzadko, nigdy nie 
(usually, always, often, rarely, never)
Dziś, teraz, akurat, w tym momencie 
(today, now, actually, just now)
Chodzić iść
wyrażenia czasowe. time terms

Przykłady z czasownikiem iść:

(examples with verb “iść”)

Teraz idę do sklepu / Idę do sklepu.

(Now I go to the store. / I go to the store. )

Akurat idę na pizzę. / Idę na pizzę.

Actually I go for a pizza. / I go for a pizza. )

W tym momencie idę do pracy. / Idę do pracy.

(Just now I go to work. / I go to work.)

Nie musisz używać wyrażeń czasowych: Dziś, teraz, akurat, w tym momencie. One są tylko pomocą w zrozumieniu. Bo samo zadanie Idę do pracy – oznacza, że idziesz w momencie kiedy o tym mówisz.

(you don’t need to use time terms: today, now, actually, just now. They can help you to understand why do we use the verb “iść” with it. Because only the sentence I go to work. – it means that you go in the time, when you talk about it.)

Przykłady z czasownikiem chodzić:

(Examples with the verb “chodzić”)

Systematycznie chodzę do kościoła.

(Systematically I go to the church.)

Czasami chodzę na obiad do restauracji.

(Sometimes I go for a lunch to the restaurant.)

Rzadko chodzę do kina.

(Rarely I go to the cinema.)

The book is coming soon. If you want more about the chapter 4 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: