Chapter 10 – part 1 – to go / Rozdział 10 – część 1- iść, chodzić

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki iść i chodzić.

(verb “to go” in two forms)

Co to znaczy iść i chodzić?

(What does it mean “to go” in two forms?)

Przemieszczać się z punktu A do punktu B na pieszo. 

(To move from the point A to the point B by walking action.)

Przemiszczać sie z punktu A do punktu B. Punkt A to jest dom + punkt B to jest sklep. Move from the point A to the point B. The point A is the house + the point B is a store.

chodzić – przemieszczać się z punktu A do punktu B na pieszo, czynność która nie wiemy, czy jest zakończona

(to go – imperfect verb,  to move from point A to point B by a walking action, but we don’t know if it has been completed, and it is usually something we do frequently or often)

 iść – przemieszczać się z punktu A do punktu B na pieszo, czynność która została zakończona

(to go – imperfect verb,  to move from point A to point B by a walking action that has been completed)

Czasowniki iść i chodzić przez osoby:

iść

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja idę
Ty idziesz
On / ona / ono idzie
My idziemy
Wy idziecie
Oni / one idą
Czasownik iść

chodzić

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja chodzę
Ty chodzisz
On / ona / ono chodzi
My chodzimy
Wy chodzicie
Oni / one chodzą
Czasownik chodzić

Kiedy używamy czasownik iść i chodzić?

(When do we use these verbs?)

Bardzo ważne są określenia czasowe. Spójrz na tabelkę.

(Very important are time terms.)

Formy czasowe. Kiedy używamy “iść” i “chodzić”? 

(Time phrases. When do we use “iść” and “chodzić”?) 

CHODZIĆIŚĆ
zawsze – always
często – often
zwykle – usually
czasami – sometimes
rzadko – rarely
nigdy – never
codziennie – everyday, daily
raz w tygodniu – once a week
raz w miesiącu – once a month
raz w roku – once a year
zaraz – in a moment
teraz – now
w tym momencie – at this moment
akurat – actually
za 5 / 10 / 15 / .. minut – in 5 / 10 / 15 / … minutes
za godzinę – in an hour
dziś – today
jutro – tomorrow

Chodzić – przemieszczać się z punktu A do punktu B regularnie, codziennie.

(to go – move from point A to point B regularly, daily.) 

Iść  – przemieszczać się z punktu A do punktu B ale akcja dzieje się teraz, jednorazowo.

(to go – to move from point A to point B but the action is now, at once, or only for one specific time.) 

Przykłady z czasownikiem iść:

(examples with verb “iść”)

Teraz idę do sklepu / Idę do sklepu.

(Now I am going to the store. / I am going to the store. )

Akurat idę na pizzę. / Idę na pizzę.

Actually I am going for a pizza. / I am going for a pizza. )

W tym momencie idę do pracy. / Idę do pracy.

(Just now I am going to work. / I am going to work.)

Nie musisz używać wyrażeń czasowych: Dziś, teraz, akurat, w tym momencie. One są tylko pomocą w zrozumieniu. Bo samo zadanie Idę do pracy – oznacza, że idziesz w momencie kiedy o tym mówisz.

(you don’t need to use time terms: today, now, actually, just now. They can help you to understand why do we use the verb “iść” with it. Because only the sentence I am going to work. – it means that you go in the time, when you talk about it.)

Przykłady z czasownikiem chodzić:

(Examples with the verb “chodzić”)

Systematycznie chodzę do kościoła.

(Systematically I go to the church.)

Czasami chodzę na obiad do restauracji.

(Sometimes I go for a lunch to the restaurant.)

Rzadko chodzę do kina.

(Rarely I go to the cinema.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: