Rozdział 10 – część 2- przyimek “do” w dopełniaczu / Chapter 10 – part 2 – preposition “to” in the Genitive case

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

Dzisiaj poznamy przyimek “do”

(Today we will learn the preposition “to”)

Przyimek “do” :

(the preposition “to”)

  • używamy kiedy mówimy, że idziemy do środka budynku (we use when we say that we go inside the building)
  • miejsca, gdzie możemy iść (places where we can go)
Iść do budynku! To jest kościół. Idę do kościoła. Go to the building. This is a church. I go to the church.

Przyimek “do” należy do dopełniacza.

(Preposition “to” belongs to the Genitive case)

Dopełniacz to jeden z 7 przypadków w języku polskim.

(Genitive is one of 7 cases in Polish.)

Dopełniacz ma główną rolę, pomaga tworzyć negatywne zdania.

(Genitive case is used when the sentence is negative.)

Jaka jest reguła?

(what is a rule?)

Przyimek “do” + rzeczownik w formie dołepłniacza

(preposition “to” + genitive form)

DO + DOPEŁANICZ

(to + genitive )

Pamiętaj, że rzeczownik ma 3 rodzaje: męski, żeński i nijaki.

(Remember that the noun has 3 genders: masculine, feminine, neuter.)

Dopełniacz w 3 rodzajach:

(Genitive in 3 genders)

Rodzaj męski:

(masculine)

dom – to rzeczownik w rodzaju męskim.

(a house – the noun is masculine)

W dopełniaczu ma końcówkę -u (używany częściej jeżeli mówimy o budynkach na przykład: sklep, hotel, dom). Dopełniacz ma również końcówkę -a ale to nie będzie w innym temacie 🙂

(in genitive has an ending -u, we use more often when we talk about the buildings for example: a shop, a hotel. a house. Genitive has also the ending -a but this will be in other topic.)

Na przykład:

(for example)

To jest dom.

(This is a house.)

Idę do domu.

(I go to the house.)

To jest hotel.

(This is a hotel.)

Idę do hotelu.

(I go to the hotel.)

To jest bar.

(This is a bar.)

Idę do baru.

(I go to the bar.)

Rodzaj żeński:

(feminine)

restauracja – to rzeczownik w rodzaju żeńskim.

(a restaurant – the noun is feminine)

W dopełniaczu ma końcówkę -y lub -i (uwaga, końcówka -i jest wtedy, kiedy przedostatnia litera to -k, -g, -j)

(in genitive has two endings: -y or -i.  The ending -i is only used when the last letter of the word is -k, -g, -j)

Na przykład:

(for example)

To jest apteka.

(This is a pharmacy.)

Idę do apteki.

(I go to the pharmacy)

To jest restauracja.

(This is a restaurant.)

Idę do restauracji.

(I go to the restaurant.)

To jest kwiaciarnia.

(This is a flower shop.)

Idę do kwiaciarni. – tutaj usuwamy końcówkę -a!

(I go to the flower shop. – here we remove an ending -a! because of the polish accent “ni”)

Rodzaj nijaki

(neuter)

kino – to rzeczownik w rodzaju nijakim.

(a cinema – the noun is neuter)

W dopełniaczu ma końcówkę -a

(in genitive the noun has the ending -a)

Na przykład: (rodzaj nijaki ma mało przykładów)

(for example: neuter has less examples)

To jest kino.

(This is a cinema.)

Idę do kina.

(I go to the cinema.)

If you want more information about preposition ”na”, ask me about the exercises. (use “contact”)

The book is coming soon. If you want more information about chapter 10 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: