Chapter 10 – part 2 – preposition “to”, genitive case. / Rozdział 10 – część 2- przyimek “do”, dopełniacz

Cześć!

Dzisiaj poznamy przyimek “do”

(preposition “to”)

Przyimek “do” :

(preposition “to”)

  • używamy kiedy mówimy, że idziemy do środka budynku (we use when we say that we go inside the building)
  • miejsca, gdzie możemy iść (places where we can go)
Iść do budynku! To jest kościół. Idę do kościoła. Go to the building. This is a church. I go to the church.

Przyimek “do” należy do dopełniacza.

(Preposition “to” belongs to the genitive case)

Dopełniacz to jeden z 7 przypadków w języku polskim.

(Genitive is one of 7 cases in Polish.)

Dopełniacz ma główną rolę, pomaga tworzyć negatywne zdania.

(Genitive case is used more often for negative sentences.)

Jaka jest reguła?

(what is a rule?)

Przyimek “do” + rzeczownik w formie dopełniacza

(preposition “to” + genitive case)

DO + DOPEŁANICZ

(to + genitive case )

Pamiętaj, że rzeczownik ma 3 rodzaje: męski, żeński i nijaki.

(Remember that the noun has 3 genders: masculine, feminine, neuter.)

Dopełniacz w 3 rodzajach:

(Genitive in 3 genders)

Rodzaj męski:

(masculine)

dom – to rzeczownik w rodzaju męskim.

(a house – the noun is masculine)

Dopełniacz ma końcówkę -u. Używany jeżeli mówimy, że idziemy do budynku. Na przykład: idę do sklepu, idę do hotelu, idę do domu). Dopełniacz ma również końcówkę -a ale to będzie w innym temacie 🙂

(Genitive case has an ending -u. We use when we talk about going inside the buildings. For example: go to shop, go to hotel, go to house. Genitive has also the ending -a but this will be in other topic.)

Na przykład:

(for example)

To jest dom.

(This is a house.)

Idę do domu.

(I go to the house.)

To jest hotel.

(This is a hotel.)

Idę do hotelu.

(I go to the hotel.)

To jest bar.

(This is a bar.)

Idę do baru.

(I go to the bar.)

Rodzaj żeński:

(feminine)

restauracja – to rzeczownik w rodzaju żeńskim.

(a restaurant – the noun is feminine)

Dopełniacz ma końcówkę -y lub -i (uwaga, końcówka -i jest wtedy, kiedy przedostatnia litera to -k, -g, -j)

Genitive case has two endings: -y or -i.  The ending -i is only used when the last letters of the word is -k, -g, -j)

Na przykład:

(for example)

To jest apteka.

(This is a pharmacy.)

Idę do apteki.

(I go to the pharmacy)

To jest restauracja.

(This is a restaurant.)

Idę do restauracji.

(I go to the restaurant.)

To jest kwiaciarnia.

(This is a flower shop.)

Idę do kwiaciarni. – tutaj usuwamy końcówkę -a!

(I go to the flower shop. – here we remove an ending -a! because of the polish accent “ni”)

Rodzaj nijaki

(neuter)

kino – to rzeczownik w rodzaju nijakim.

(a cinema – the noun is neuter)

Dopełniacz ma końcówkę -a

(Genitive case the noun has the ending -a)

Na przykład: (rodzaj nijaki ma mało przykładów)

(for example: neuter has less examples)

To jest kino.

(This is a cinema.)

Idę do kina.

(I go to the cinema.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: