Rozdział 10 – część 2- przyimek “do” w dopełniaczu / Chapter 10 – part 2 – preposition “to” in the case of Genitive

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator.

Cześć!

Dzisiaj poznamy przyimek “do”

Przyimek “do” :

  • używamy kiedy mówimy, że idziemy do środka budynku
  • miejsca, gdzie możemy iść
Iść do buydnku! To jest kościół. Idę do kościoła.

Przyimek “do” należy do dopełniacza.

Dopełniacz to jeden z 7 przypadków w języku polskim.

Dopełniacz ma główną rolę, pomaga tworzyć negatywne zdania.

Ale dopełniacz też jest właścicielem przyimka “do”

Jaka jest reguła?

Przyimek “do” + rzeczownik w formie dołepłniacza

DO + DOPEŁANICZ

Pamiętaj, że rzeczownik ma 3 rodzaje: męski, żeński i nijaki.

Dopełniacz w 3 rodzajach:

Rodzaj męski:

dom – to rzeczownik w rodzaju męskim.

w dopełniaczu ma końcówkę -u (używany częściej jeżeli mówimy o budynkach na przykład: sklep, hotel, dom), ma również końcówkę -a ale to nie będzie w innym temacie 🙂

Na przykład:

To jest dom.

Idę do domu.

To jest hotel.

Idę do hotelu.

To jest bar.

Idę do baru.

Rodzaj żeński:

restauracja – to rzeczownik w rodzaju żeńskim.

W dopełniaczu ma końcówkę -y lub -i (uwaga, końcówka -i jest wtedy, kiedy przedostatnia litera to -k, -g, -j)

Na przykład:

To jest apteka.

Idę do apteki.

To jest restauracja.

Idę do restauracji.

To jest kwiaciarnia.

Idę do kwiaciarni. – tutaj usuwamy końcówkę -a!

Rodzaj nijaki

kino – to rzeczownik w rodzaju nijakim.

W dopełniaczu ma końcówkę -a

Na przykład: (rodzaj nijaki ma mało przykładów)

To jest kino.

Idę do kina.

The book is coming soon. If you want more about the chapter 4 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: