Rozdział 10 – część 3- przyimek “na” w bierniku / Chapter 10 – part 2 – preposition “for” in the case of Accusative

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator.

Cześć!

Dzisiaj poznamy przyimek “na”

Przyimek “na” :

  • używamy kiedy mówimy, że idziemy na jedzenie, na celebrację, na uroczystość, na wydarzenie
  • używamy z czasownikiami ruchu “iść”, “jechać”, “położyć”, … itd.
To jest pizza. Idę na pizzę!

Przyimek “na” częściowo należy biernika.

Biernik to jeden z 7 przypadków w języku polskim.

Biernik ma główną rolę, pomaga tworzyć pozytywne zdania.

Ale biernik też jest w połowie właścicielem przyimka “na”.

Jaka jest reguła?

Przyimek “na” + rzeczownik w formie biernika

NA + DOPEŁANICZ

Pamiętaj, że rzeczownik ma 3 rodzaje: męski, żeński i nijaki.

Dopełniacz w 3 rodzajach:

Rodzaj męski:

obiad – to rzeczownik w rodzaju męskim.

W bierniku ma końcówkę taką samą jak rodzaj męski w rzeczowniku. Pamiętasz spógłoski? p, k, j, t, …. ? Kiedy ostatnia litera to spółgłoska, to znaczy, że rzeczownik ma rodzaj męski!🙂

UWAGA!

Rodzaj męski ma dwie formy

żywotny nieżywotny
to ludzie, zwierzęta w rodzaju męskimto rzeczy, sytuacje, jedzenie w rodzaju męskim

Na przykład:

kuzyn, kot, pies, brat – to osoby i zwierzęta w rodzaju męskim. Mają formę żywotną.

laptop, sok, koncert – to rzeczy, jedzenie i wydarzenie w rodzaju męskim. Ma formę nieżywotną.

Na przykład:

To jest obiad.

Idę na obiad.

To jest koncert.

Idę na koncert.

Rodzaj żeński:

kawa – to rzeczownik w rodzaju żeńskim.

W bierniku ma końcówkę

Na przykład:

To jest kawa.

Idę na kawę.

To jest kolacja.

Idę na kolację.

Rodzaj nijaki

piwo – to rzeczownik w rodzaju nijakim.

W bierniku ma taką samą końcówkę jak rzeczowniki w rodzaju nijakim -o, -e

Na przykład: (rodzaj nijaki ma mało przykładów)

To jest piwo.

Idę na piwo.

The book is coming soon. If you want more about the chapter 4 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

One thought on “Rozdział 10 – część 3- przyimek “na” w bierniku / Chapter 10 – part 2 – preposition “for” in the case of Accusative

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: