Chapter 8 – to like + the nouns, plural, accusative case / Rozdział 8 – lubić + rzeczowniki, liczba mnoga, biernik

Liczba mnoga (plural)

Liczba mnoga w języku polskim posiada różne typy rzeczowników.

(Plural in Polish has different types of nouns.)

Rodzaj niemęskoosobowy – grupa kobiet, rzeczownik dzieci, zwierzęta, rzeczy, zjawiska atmosferyczne, sytuacje, .. itd. 

(Non-masculine – group of women, the noun “children”, animals, things, climate, situations etc.)

Na przykład: pierogi, pieniądze, cukierki

Rodzaj męskoosobowy – mężczyźni lub grupa ludzi, grupa zawodowa, grupa społeczna, … itd

(Masculine plural – men or group of people, group of jobs, group of society, etc.)

Na przykład: nauczyciele, policjanci, rodzice

Rodzaj żeński

(feminine)

Na przykład: mamy, babcie, książki

(for example: moms, grand-moms, books)

Rodzaj nijaki

(neuter)

na przykład: drzewa, jabłka, wina

(for example: trees, apples, wines)

Rzeczowniki, liczba mnoga, biernik

(nouns, plural, accusative case)

Rodzaj męski osobowy
(Masculine for people)
Rodzaj męski nieosobowy
(Masculine for objects)
Rodzaj żeński
(feminine)
Rodzaj nijaki 
(neuter)
-ów-y-y


-a
-y
(sz, cz, dz, dż, ź, rz, c)
-i
(k,g)
-i
(k,g)
-i
(ś, ć, ź, dź, ń, l, j)
-e
(sz, cz, dz, dż, ź, rz, c, ś, ć, ź, dź, ń, l, j)
-e
(sz, cz, dz, dż, ź, rz, c, ś, ć, ź, dź, ń, l, j)
Ja lubię wujków.
(I like uncles.)


My lubimy nauczycieli.
(We like teachers.)

Ty lubisz lekarzy.
(You like doctors.)

Ona lubi cukierki.
(She likes candies.)


Ty lubisz pierogi.
(You like pierogi.)

Oni lubią pieniądze.
(They like money.)
Ty lubisz rajstopy.
(You like stockings.)


On lubi książki.
(He likes books.)

Ona lubi róże.
(She likes roses.)
My lubimy wina.
(We like wines.)


Ja lubię okna.
(I like windows.)
To są pieniądze. Ja lubię pieniądze. These is money. I like money.

Rodzaj męski osobowy 

To jest sportowiec. – singular

(This is a sportsman.)

To są sportowcy. – plural

(These are sportsmen.)

My lubimy sportowców. – plural in Accusative case

(We like sportsmen.)

Rodzaj męski nieosobowy

To jest cukierek. – singular

(This is a candy .)

To są cukierki. – plural

(These are candies.)

My lubimy cukierki. – plural in accusative

(We like candies.)

Rodzaj żeński

To jest wiśnia. – singular

(This is a cherry.)

To są wiśnie. – plural

(These are cherries.)

Ja lubię wiśnie. – plural in Accusative

(I like cherries.)

Rodzaj nijaki

To jest jabłko. – singular

(This is an apple.)

To są jabłka.   – plural

(These are apples.)

Ja lubię jabłka. – plural in Accusative

(I like apples.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: