Chapter 11 – part 1 – to go by transport / Rozdział 11 – część 1- jechać vs jeździć

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki jechać vs jeździć.

(to go by transport)

Co to znaczy jechać i jeździć?

(What does it mean to go by transport?)

Przemieszczać się z punktu A do punktu B transportem.

(To move from the point A to the point B by transportation.)

Ja jadę do domu samochodem. I go to home by car.

jeździć – przemieszczać się z punktu A do punktu B transportem, czynność która nie wiemy czy jest zakończona lub nie jest zakończona. 

(to go, to drive –  to move from point A to point B by transportation, an action that we don’t know if it has been completed, an  action that we do more than once.)

jechać – przemieszczać się z punktu A do punktu B transportem, czynność która została zakończona

(to go, to drive –  to move from point A to point B by transportation, an action that has been completed and is usually only one time.)

Czasowniki jeździć i jechać przez osoby:

(verbs through the persons)

jeździć

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja jeżdżę
Ty jeździsz
On / ona / ono jeździ
My jeździmy
Wy jeździcie
Oni / one jeżdżą

jechać

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja jadę
Ty jedziesz
On / ona / ono jedzie
My jedziemy
Wy jedziecie
Oni / one jadą

Kiedy używamy czasownik jeździć i jechać?

(When do we use these verbs?)

Bardzo ważne są określenia czasowe. Spójrz na tabelkę.

(Very important are time terms.)

Formy czasowe. Kiedy używamy “iść” i “chodzić”? 

(Time phrases. When do we use “iść” and “chodzić”?) 

JEŹDZIĆJECHAĆ
zawsze – always
często – often
zwykle – usually
czasami – sometimes
rzadko – rarely
nigdy – never
codziennie – everyday, daily
raz w tygodniu – once a week
raz w miesiącu – once a month
raz w roku – once a year
zaraz – in a moment
teraz – now
w tym momencie – at this moment
akurat – actually
za 5 / 10 / 15 / .. minut – in 5 / 10 / 15 / … minutes
za godzinę – in an hour
dziś – today
jutro – tomorrow

Jeździć – przemieszczać się z punktu A do punktu B regularnie, codziennie.

(to go – move from point A to point B regularly, daily.) 

Jechać  – przemieszczać się z punktu A do punktu B ale akcja dzieje się teraz, jednorazowo.

(to go – to move from point A to point B but the action is now, at once, or only for one specific time.) 

Przykłady z czasownikiem jeździć:

(examples with verb “jeździć”)

Codziennie jeżdżę na zakupy samochodem.

(Every day I go for shopping by car.)

Czasami jeżdżę do miasta.

(Sometimes I go to the city.)

Zwykle jeżdżę motorem.

(Usually I drive a motorcycle.)

Przykłady z czasownikiem jechać:

(Examples with the verb “chodzić”)

Dziś jadę do pracy.

(Today I am going to work.)

Teraz jadę do dentysty.

(Now I am going to the dentist.)

Jadę do kina.

(I am going to the cinema.)

Nie musisz używać wyrażeń czasowych: Dziś, teraz, akurat, w tym momencie. One są tylko pomocą w zrozumieniu. Bo samo zadanie Idę do pracy – oznacza, że idziesz w momencie kiedy o tym mówisz.

(you don’t need to use time terms: today, now, actually, just now. They can help you to understand why do we use the verb “iść” with it. Because only the sentence I am going to work. – it means that you go in the time, when you talk about it.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: