Rozdział 11 – część 1- jechać vs jeździć / Chapter 11 – part 1 – “To go” or “to drive” in two forms.

All explanations will be Polish and English! I am using very simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki jechać vs jeździć.

(Today we will know the verb “to go” or “to drive” in two forms)

Co to znaczy jechać i jeździć?

(What does it mean “to go” or “to drive” in two forms?)

Przemieszczać się z punktu A do punktu B transportem.

(To move from the point A to the point B by transport.)

Ja jadę do domu samochodem. I go to home by car.

jeździć – przemieszczać się z punktu A do punktu B regularnie, codziennie.

(To go or to drive – moving from the point A to the point B regularly, everyday)

jechać  – przemieszczać się z punktu A do punktu B ale akcja dzieje się w czasie kiedy o tym mówisz.

(To go or to drive – moving from the point A to the point B by the time we talk about it)

Czasowniki jeździć i jechać przez osoby:

(verbs through the persons)

jeździć

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja jeżdżę
Ty jeździsz
On / ona / ono jeździ
My jeździmy
Wy jeździcie
Oni / one jeżdżą

jechać

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja jadę
Ty jedziesz
On / ona / ono jedzie
My jedziemy
Wy jedziecie
Oni / one jadą

Kiedy używamy czasownik jeździć i jechać?

(When do we use these verbs?)

Bardzo ważne są określenia czasowe. Spójrz na tabelkę.

(Very important are time terms.)

Zwykle, zawsze, często, rzadko, nigdy nie 
(usually, always, often, rarely, never)
Dziś, teraz, akurat, w tym momencie 
(today, now, actually, just now)
jeździć jechać

Przykłady z czasownikiem jeździć:

(examples with verb “jeździć”)

Codziennie jeżdżę na zakupy samochodem.

(Every day I go for shopping by car.)

Czasami jeżdżę do miasta.

(Sometimes I go to the city.)

Zwykle jeżdżę motorem.

(Usually I drive a motorcycle.)

Nie musisz używać wyrażeń czasowych: Dziś, teraz, akurat, w tym momencie. One są tylko pomocą w zrozumieniu. Bo samo zadanie  jadę do pracy – oznacza, że jedziesz w momencie kiedy o tym mówisz.

(you don’t need to use time terms: today, now, actually, just now. They can help you to understand why do we use the verb “jechać” with it. Because only the sentence I go to work. – it means that you go in the time, when you talk about it.)

Przykłady z czasownikiem jechać:

(Examples with the verb “chodzić”)

Dziś jadę do pracy.

(Today I go to work.)

Teraz jadę do dentysty.

(Now I go to the dentist.)

Jadę do kina.

(I go to the cinema.)

The book is coming soon. If you want more information about the chapter 11 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: