Rozdział 12 – część 1- przyjść i przychodzić / Chapter 12 – part 1 – to come

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki przyjść i przychodzić.

(Today we will know the verb “to come”)

Co to znaczy przyjść?

(What does it mean “to come” ?)

Trafić na miejsce idąc, chodząc, od czasownika iść, chodzić

(To get to the place on foot)

Przyjść  – trafić na miejsce, czynność która została zakończona

(to come –  to get to the place by walking, action that has been completed)

Formy czasowe, kiedy używamy “przyjść”?

(Time phrases, when we use “przyjść” ?)

Dziś, teraz, w tym momencie, akurat, za 5 minut, za chwile, za godzine  (today, now, actually, just now, in 5 minutes, in a moment, in hour) 
przyjść
Ja przyjdę do parku. I will come to the park.

Czasowniki “przyjść” przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja przyjdę
Ty przyjdziesz
On / ona / ono przyjdzie
My przyjdziemy
Wy przyjdziecie
Oni / one przyjdą

Przykłady z czasownikiem przyjść

Ja przyjdę na herbatę za chwile.

( I will come for tea in a moment.)

Ja przyjdę na ciasto za godzine.

(I will come for cake in hour.)

My przyjdziemy do pokoju zaraz.

(We will come to the room in a few minutes.)

Oni przyjadą do salonu.

(They will come to living room.)

On przyjdzie z winem jutro.

(He will come with wine tomorrow. The right sentence in English “He will bring wine tomorrow”)

Ona przyjdzie z mężem dzisiaj.

(She will come with husband today.)


Co to znaczy przychodzić?

(What does it mean “to come” ?)

Przychodzić  – trafić na miejsce, który opisuje czynność, o której z kontekstu nie wiadomo, czy jest niezakończona

(to come –  to get to the place by walking, action that has been not completed)

Formy czasowe, kiedy używamy “przychodzić”?

(Time phrases, when we use “przychodzić”?)

Zwykle,czasami, codziennie zawsze, często, nigdy nie, raz w tygodniu, raz w miesięcu  (usually, always, often, rarely, never, once a week, once a month) 
przychodzić

Czasowniki “przychodzić” przez osoby:

Liczba pojedyncza
(singular)
Liczba mnoga
(plural)
Ja przychodzę
Ty przychodzisz
On / ona / ono przychodzi
My przychodzimy
Wy przychodzicie
Oni / one przychodzą

Przykłady z czasownikiem “przyjść”

Ja często przychodzę na lekcje.

( I often come for lessons.)

Ja przychodzę do pracy codziennie.

(I come to work daily.)

My przychodzimy do kina co miesiąc.

(We come to cinema every month.)

The book is coming soon. If you want more information about the chapter 12 and get some exercises write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: