Rozdział 12 – Przyjść + Dopełniacz / Chapter 12 – To come + Genitive case

All explanations will be Polish and English! I am using simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary.

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki przyjść.

(Today we will learn the verb “to come” with Genitive case.)

Dopełniacz i reguły do rzeczowników

rodzaj męski
(masculine)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
żywotny
-a
nieżywotny
-a
-u
-y
-i (k,g,j,ć,ń,..)
-a

Dlaczego przyjść + dopełniacz?

(Why “to come” + Genitive case?)

A to dlatego, że mamy przyimki przy czasowniku “przyjść”. Zaś przyimki należą do przypadków. W tym temacie dopełniacz ma przyimki “do”, “od”, “z”, “bez” .

(Because we have prepositions next to the verb “to come”. And the prepositions belongs to cases. In this topic Genitive case has prepositions as like: “do”, “od”, “z”, “bez” .)

Przyjdę do łóżka za 5 min. / I will come to bed in 5 min.

Przyjść do ….. – przyjść na miejsce lub do kogoś

(To come to …. – to come to the place or to come to someone. For example: “Hi, what are you doing? – I will come to Alice. Do you want to join?” – Cześć. Co robisz? – Ja przyjdę do Alice. Czy chcesz dołączyć?)

Ja przyjdę do …..

Ty przyjdziesz do …..

Na przykład:

Ja przyjdę do siostry. (-y, rodzaj żeński)

(I will come to sister.)

Ja przyjdę do brata. (-a, rodzaj męski, żywotny)

(I will come to brother.)

Przyjść od – przyjść od kogoś

(to come from ….. – to come from the person, not the place but excatly the person. For example “Hi, mom. I will come home from my friend in 10 minutes.” – Cześć, mama. Ja przyjdę od mojej przyjaciółki za 10 min.)

Ja przyjdę od …..

Ty przyjdziesz od …..

Na przykład:

(for example)

Ja przyjdę od siostry. (-y, rodzaj żeński)

(I will come from sister.)

Ja przyjdę od brata. (-a, rodzaj męski, żywotny)

(I will come from brother.)

Przyjść z …… – przyjść z jakiegoś miejsca

(to come from ….. – to come from some place, for example you are in the park, and you want to back home, you call your friend that you are coming. Then you can say excatly the place. “Hey, I will come from the park, to you.” – Cześć, ja przyjdę z parku, do ciebie.)

Na przykład:

(for example)

Ja przyjdę z miasta. (-a, rodzaj nijaki)

(I will come from the city.)

Ja przyjdę z parku. (-u, rodzaj męski nieżywotny)

(I will come from the park.)

Przyjść bez …. – nie mieć czegoś

(to come without …. – do not have anything with you, when you are going somewhere, for example to the party, and you do not want to bring wine, then you can say “I will come without wine” – Ja przyjdę bez wina.)

Na przykład:

(for example:)

Ja przyjdę bez ciasta. (-a, rodzaj nijaki)

(I will come without cake.)

Ja przyjdę bez wina.

Ja przyjdę bez ciasta. (-a, rodzaj nijaki)

(I will come without wine.)

Ja przyjdę bez sałatki. (-i, rodzaj żeński)

(I will come without salad.)

Taka sama reguła jest dla czasownika “przychodzić”

(The same rule is for verb “przychodzić”)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: