Chapter 12 – to come + genitive case / Rozdział 12 – przyjść + dopełniacp

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy czasowniki przyjść.

(verb “to come” with Genitive case.)

Dopełniacz i reguły do rzeczowników

Dopełniacz, liczba pojedyncza

(Genitive case, singular) 

Rodzaj męski
*żywotny ❤             *nieżywotny </3
(vital/animate)    (nonvital/inanimate)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
żywotny nieżywotny
-a -a
-u
-y
-i (k,g,ś,ć,ź,dź,ń,l,j)
-a
*żywotne – wszystko co żyje (ludzie, zwierzęta) *nieżywotne – wszystko co nie żyje (rzeczy)
(vital – everything that is alive (people, animals) (nonvital – everything that is not alive. (things)

Dlaczego przyjść + dopełniacz?

(Why “to come” + genitive case?)

A to dlatego, że mamy przyimki przed czasownikiem “przyjść”. Zaś przyimki należą do przypadków. W tym temacie dopełniacz ma przyimki “do”, “od”, “z”, “bez” .

(Because we have prepositions before the verb “to come”. And the prepositions belong to the cases. In this topic genitive case has prepositions as like: “do”, “od”, “z”, “bez” .)

Przyjdę do łóżka za 5 min. / I will come to bed in 5 min.

Przyjść do ….. – przyjść na miejsce lub do kogoś

(to come to + genitive case) 

to come to a place or to someone’s (house, place)

Ja przyjdę do …..

Ty przyjdziesz do …..

Na przykład:

Ja przyjdę do siostry. (-y, rodzaj żeński)

(I will come to sister.)

Ja przyjdę do brata. (-a, rodzaj męski, żywotny)

(I will come to brother.)

Przyjść od – przyjść od kogoś

(to come from + genitive case) 

to come from someone’s (house, place)

Ja przyjdę od …..

Ty przyjdziesz od …..

Na przykład:

(for example)

Ja przyjdę od siostry. (-y, rodzaj żeński)

(I will come from sister.)

Ja przyjdę od brata. (-a, rodzaj męski, żywotny)

(I will come from brother.)

Przyjść z …… – przyjść z jakiegoś miejsca

(to come from + genitive case)

to come from places

Na przykład:

(for example)

Ja przyjdę z miasta. (-a, rodzaj nijaki)

(I will come from the city.)

Ja przyjdę z parku. (-u, rodzaj męski nieżywotny)

(I will come from the park.)

Przyjść bez …. – nie mieć czegoś

(to come without + genitive case)

Na przykład:

(for example:)

Ja przyjdę bez ciasta. (-a, rodzaj nijaki)

(I will come without cake.)

Ja przyjdę bez wina.

(I will come without wine.)

Ja przyjdę bez sałatki. (-i, rodzaj żeński)

(I will come without salad.)

Taka sama reguła jest dla czasownika “przychodzić”

(The same rule is for verb “przychodzić”)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: