Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives

All explanations will be Polish and English! I am using very simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary. Cześć! (Hi!) Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim. (Today we will know adjectives in masculine.) Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y (The adjective in masculineContinue reading “Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives”

Rozdział 6 – mieć / Chapter 6 – to have

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Dzisiaj chciałam ci pokazać czasownik mieć. Czasownik mieć jest bardzo użyteczny. (Verb “to have” is very useful) MIEĆ TO OZNACZA POSIADAĆ COŚ, JAKAŚ RZECZ JEST TWOJA,Continue reading “Rozdział 6 – mieć / Chapter 6 – to have”

Rozdział 7 – chcieć / Chapter 7 – to want

All explanation will be in Polish and in English! I am using very simple words, to explain you the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries, or Translator. May help you to extend your vocabulary. Dzisiaj pokażę ci czasownik: chcieć (Today I will show you the verb: to want) CZASOWNIK CHCIEĆ – MIEĆ OCHOTĘ NAContinue reading “Rozdział 7 – chcieć / Chapter 7 – to want”