Rozdział 6 – mieć / Chapter 6 – to have

All explanation will be in Polish! I am using very simple words, to explain you the chapter. Feel free to use dictionary https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/– Polish dictionaries, or Google Translator. Dzisiaj chciałam ci pokazać czasownik mieć. Czasownik mieć jest bardzo użyteczny. MIEĆ TO OZNACZA POSIADAĆ COŚ, JAKAŚ RZECZ JEST TWOJA, LUB OSOBA NALEŻY DO CIEBIE. JaContinue reading “Rozdział 6 – mieć / Chapter 6 – to have”