Chapter 7 – to want / Rozdział 7 – chcieć

All explanation will be in Polish and in English! I am using very simple words, to explain you the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries, or Translator. May help you to extend your vocabulary.

Dzisiaj pokażę ci czasownik: chcieć

(Today I will show you the verb: to want)

CZASOWNIK CHCIEĆ – MIEĆ OCHOTĘ NA COŚ, PRAGNĄĆ CZEGOŚ

(to want – have desire for something)

Na przykład:

(for example)

  • Ja chcę herbatę. (I want tea.)
  • On chce zeszyt. (He wants notebook.)
  • Ty chcesz piwo. (You want beer.)

PROSTE PYTANIE Z CZASWONIKIEM CHCIEĆ – BEZPOŚREDNIO DO CIEBIE.

(Easy question with the verb “to want” – direct to you)

Czy chcesz piwo?

(Do you want beer?)

Tak, ja chcę.

(Yes, I want.)

Nie, je nie chcę.

(No, I don’t want.)

Czy chcesz kanapkę?

(Do you want sandwich?)

Tak, ja chcę.

(Yes, I want.)

Nie, ja nie chcę.

(No, I don’t want.)

Czy chcesz kanapkę? Tak, ja chcę!

ZDANIE I PYTANIE PROSTE Z DWOMA CZASOWNIKAMI X2

(the easy sentence and question with two verbs)

Ja chcę się uczyć.

osoba + czasownik chcieć w pierwszej osobie liczby pojedynczej + uczyć się, czasownik bezokolicznik

(person + the verb “to want” in the first person, singular + “to learn” verb infinitive)

Czy ty chcesz uczyć się?

(Do you want to learn?)

Tak, ja chcę.

(Yes, I want.)

Nie, ja nie chcę.

(No, I don’t want.)

Czy ty chesz pić?

(Do you want to drink?)

Tak, ja chcę.

(Yes I want.)

Nie, ja nie chcę.

(No, I don’t want.)

Czy ty chcesz biegać?

(Do you want to run?)

Tak, ja chcę.

(Yes I want.)

Nie, ja nie chcę.

(No, I don’t want.)

POLSKIE WYRAŻENIE Z UŻYCIEM CZASOWNIKA CHCIEĆ

CHCE MI SIĘ + CZASOWNIKI BEZOKOLICZNIK!

(I want to + verb infinitive)

CHCE MI SIĘ .. – MAM BARDZO OCHOTĘ NA COŚ, BARDZO PRAGNĘ CZEGOŚ

(I want to ….. – I DO WANT TO DO EVERYTHING)

Chce mi się pić.

(I want to drink.)

Chce mi się uczyć.

(I want to study.)

Chce mi się jeść.

(I want to eat.)

PRZECIWIEŃSTWO WYRAŻENIA CHCE MI SIĘ, TO NIE CHCE MI SIĘ

(the opposite of the phrase “I want to…” is “I don’t want to…)

NIE CHCE MI SIĘ .. – NIE MAM OCHOTY NA COŚ, NIE PRAGNĘ CZEGOŚ

(I don’t want to ….. – I DON’T WANT TO DO ANYTHING)

Nie chce mi się uczyć.

(I don’t want to study.)

Nie chce mi się pracować.

(I don’t want to work.)

CZASOWNIK CHCIEĆ + BIERNIK

(the verb “to want” + accusative case)

rodzaj męski
(masculine)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
żywotne –vital/animate
-a

nieżywotny – nonvital/inanimate
nie ma dodatkowej końcówki
(we do not put an extra letter for nonvital nouns

(all nouns we switch letter -a to letter -ę, look at examples)
nie ma dodatkowej końcówki
(we do not put an extra letter for neuter)
przypadek: Biernik

Ja chcę brata / syna – rodzaj męski, rzeczownik żywotny

(I want a brother / a son – masculine, the noun vital/animate)

Ja chcę sok / długopis / cukier – rodzaj męski, rzeczownik nieżywotny

(I want a juice / a pen / a sugar – masculine, noun vital/animate)

Ja chcę kartkę / herbatę / lalkę – rodzaj żeński

(I want a card / a tea / a doll – feminine)

Ja chcę radio / jabłko / wino – rodzaj nijaki

(I want a radio / an apple / a wine – neuter)

The book is coming soon. If you want more about the chapter 7 and get some exercise write to me contact

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: