Chapter 7 – to want / Rozdział 7 – chcieć

CZASOWNIK CHCIEĆ – MIEĆ OCHOTĘ NA COŚ, PRAGNĄĆ CZEGOŚ

(to want – have desire for something)

Ja chcę

ty chcesz

on, ona, ono chce

my chemy

wy chcecie

oni, one chcą

Na przykład:

(for example)

  • Ja chcę herbatę. (I want tea.)
  • On chce zeszyt. (He wants notebook.)
  • Ty chcesz piwo. (You want beer.)

CZASOWNIK CHCIEĆ + BIERNIK

rodzaj męski
(masculine)
rodzaj żeński
(feminine)
rodzaj nijaki
(neuter)
nieżywotny – nonvital/inanimate
spółgłoski
(consonants the same as a basic form)

(all nouns we switch letter -a to letter -ę, look at examples)
tak samo jak podstawowa forma
(the same as the basic form)
przypadek: Biernik

Ja chcę sok / długopis / cukier – rodzaj męski, rzeczownik nieżywotny

(I want a juice / a pen / a sugar – masculine, noun vital/animate)

Ja chcę kartkę / herbatę / lalkę – rodzaj żeński

(I want a card / a tea / a doll – feminine)

Ja chcę radio / jabłko / wino – rodzaj nijaki

(I want a radio / an apple / a wine – neuter)

JA CHCĘ KANAPKĘ

ZDANIE Z DWOMA CZASOWNIKAMI X2

(THE SENTENCE WITH TWO VERBS)

Ja chcę się uczyć.

osoba + czasownik chcieć w pierwszej osobie liczby pojedynczej + uczyć się, czasownik bezokolicznik

(person + the verb “to want” in the first person, singular + “to learn” verb infinitive)

Ja chcę pić.

(I want to drink.)

Ja chcę jeść.

(I want to eat.)

POLSKIE WYRAŻENIE Z UŻYCIEM CZASOWNIKA CHCIEĆ

CHCE MI SIĘ + CZASOWNIKI BEZOKOLICZNIK!

(I want to + verb infinitive)

CHCE MI SIĘ .. – MAM BARDZO OCHOTĘ NA COŚ, BARDZO PRAGNĘ CZEGOŚ

(I want to ….. – I DO WANT TO DO EVERYTHING, I DESIRE SOMETHING)

Chce mi się pić.

(I want to drink.)

Chce mi się uczyć.

(I want to study.)

Chce mi się jeść.

(I want to eat.)

PRZECIWIEŃSTWO WYRAŻENIA CHCE MI SIĘ, TO NIE CHCE MI SIĘ

(the opposite of the phrase “I want to…” is “I don’t want to…)

NIE CHCE MI SIĘ .. – NIE MAM OCHOTY NA COŚ, NIE PRAGNĘ CZEGOŚ

(I don’t want to ….. – I DON’T WANT TO DO ANYTHING)

Nie chce mi się uczyć.

(I don’t want to study.)

Nie chce mi się pracować.

(I don’t want to work.)

(the verb “to want” + accusative case)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: