Use Words II, Chapter 4 Death / śmierć

Śmierć  (death) Jan umarł rok temu. (Jan died one year ago.) Pogrzeb był na cmentarzu.  (The funeral was at the cemetery.) Jego śmierć była bardzo smutna i niespodziewana.  (His death was very sad and unexpected.) On umarł na udar mózgu.  (He died from the stroke.) On nie żyje rok czasu. (He has been dead forContinue reading “Use Words II, Chapter 4 Death / śmierć”

Use Words II, Chapter 4, the wedding and the marriage / ślub i małżeństwo

Ślub – to ceremonia  (the wedding is a ceremony) Wesele – to impreza po ślubie (wedding reception – is a party after the wedding) Jan i Ola wzięli ślub. (Jan i Ola got married.) Ola wyszła za mąż za Jana. (Ola got married to Jan.) Jan ożenił się z Olą. (Jan got married to Ola.)Continue reading “Use Words II, Chapter 4, the wedding and the marriage / ślub i małżeństwo”

Use Words II, Chapter 4, Birthday / Urodziny

Urodziny – dzień kiedy się urodziłeś/aś   (Birthday – the day you were born) Ja urodziłem się Ty urodziłeś się  –  you were born for male gender Ja urodziłam się Ty urodziłaś się – you were born for female gender Krysia urodziła synka wczoraj.  (Krysia gave birth to a son yesterday.) On urodził się o 2:00Continue reading “Use Words II, Chapter 4, Birthday / Urodziny”

Use Words II, Chapter 1, Greetings / Pozdrowienia

Codziennie (Daily) Jeśli opuszczasz kogoś miejsce, to na pożegnanie mówisz: “do widzenia” (formalnie) lub “na razie” (nieformalnie) , “cześć” (tak samo jak na powitanie, nieformalnie) , “miłego dnia” (w ciągu dnia), “dobranoc” (kiedy jest wieczór lub noc)  If you leave someone’s place, then for goodbye you can say “do widzenia” (formal) or “na razie” (nonContinue reading “Use Words II, Chapter 1, Greetings / Pozdrowienia”

Chapter 25 – Life style, adverb / Rozdział 25 – Styl bycia, przysłówek

A Styl bycia – jak robimy coś, lub sposób w jaki coś robimy  (Life style – how we do something or the way how we do something)  Przysłówek  opisuje czasownik (Adverb – describes verb) Przysłówek ma końcówkę  -e, -o(Adverb has the ending -e, -o)długo (long)blisko (closely)łatwo (easily)  pięknie (beautifully)zabawne (amusingly)genialnie (brilliant)powoli (slowly) Pytanie: Jak ….. ?(Question: How …. ?)  JakContinue reading “Chapter 25 – Life style, adverb / Rozdział 25 – Styl bycia, przysłówek”

24 Chapter – Where are you? – time description, part II / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu, część II

W domu i poza domem   (Inside and outside)  w domu – być w środku apartamentu, mieszkania, domu Jestem w domu.  (in the house – to be inside an apartment, flat, house) (I am in the house.) wyjść – nie być w domu, może w parku, w sklepie, w barze Ja wyjdę na spacer. (leave –Continue reading “24 Chapter – Where are you? – time description, part II / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu, część II”

Chapter 24 Where are you? – time description / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu

Tutaj – w miejscu gdzie ja jestem (here – in a place where I am) Tutaj jest twój kubek. Tutaj jest lekcja.            Proszę przyjdź tutaj. (Please, come here.) Tam  – inne miejsce, nie tutaj (There – other place, not here) Tam jest książka.                        Tam są pieniądze.  Ja idę tam.   (I am going there.)                    Wszędzie   –Continue reading “Chapter 24 Where are you? – time description / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu”

Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?

Dzisiejszy temat to “Którego jest spotkanie?” Kiedy rozmawiamy o planach i harmonogramie, w których musimy ustalić dokładną datę. To forma zapisu daty się zmienia.  (When we talk about plans and a schedule where we need to set an exact date. The form of writing the date changes.) Do poprawnego zapisu daty używamy dopełniacza.  (We useContinue reading “Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?”