Use Words II, Chapter 14, At the airport / Na lotnisku

Na lotnisku 

At the airport

Karta pokładowa – papier, który akceptuje twoją podróż samolotem, możesz wydrukować lub mieć na aplikacji w telefonie

Boarding pass – paper that accepts your plane trip, you can print or have on the application on your phone

Nadać bagaż, odprawa bagażowa – przed podróżą zostawić bagaż w miejscu, w którym będzie zabrany na pokład samolotu. 

Check in luggage, check-in – before the trip, leave the luggage in the place where it will be taken on the plane.

Odprawa – dać znać linii lotniczej, że jesteś już na lotnisku, musisz być co najmniej dwie godziny przed wylotem 

Check-in – let the airline know that you are already at the airport, you must be at least two hours before departure

Bagaż podręczny – mały bagaż, który możesz wziąć do samolotu (plecak, torebka)

Hand luggage – small luggage that you can take on the plane (backpack, handbag)

Miejsce odbioru bagażu – miejsce, gdzie możesz odebrać swój bagaż

Baggage claim area – a place where you can pick up your luggage

Bramka – wejście i wyjście z samolotu

Gate – entry and exit from the plane

Lądować – samolot przyjeżdża

Landing – the plane arrives

Miłego lotu! – to jest miłe wyrażenie życzyć miłej podróży samolotem

Enjoy your flight! – this is a nice phrase, to wish you a nice trip by plane

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: