Use Words II, Chapter 14, Jadę do Gdańska – genitive case / Jadę do Gdańska – dopełniacz

Dopełniacz 

Liczba pojedyncza

Tutaj używamy przypadka dopełniacza dlatego, że mamy przyimek “do” 

Nazwy miast w Polsce ulegają przypadkom. Dlatego mówimy:

Jadę do Warszawy

Poproszę bilet do Warszawy?

O której godzinie odjeżdża pociąg do Giżycka? 

We conjugate the names of cities in Poland by cases. Therefore we say:

I’m going to Warsaw

Would you like a ticket to Warsaw, please?

What time does the train to Giżycko leave?

rzeczownik
noun
rodzaj męski        
nieżywotny
</3masculine (nonvital/inanimate)
rodzaj żeński
faminine 
rodzaj nijaki 
neuter 
-a
-u
-y
-i (k,g,ś,ć,ź,dź,ń,l,j)
-a
O której godzinie przyjeżdża pociąg do Gdańska?
O której godzinie odjeżdża pociąg do Lęborka
Poproszę bilet do Pucka
O której godzinie przyjeżdża pociąg do Warszawy?
O której godzinie odjeżdża pociąg do Łeby?  
Poproszę bilet do Wieliczki
O której godzinie przyjeżdża pociąg do Giżycka?
O której godzinie odjeżdża pociąg do Władysławowa?  
Poproszę bilet do Gniezna

*nieżywotne – wszystko co nie żyje (rzeczy)

 (nonvital – everything that is not alive. (things)

To jest Gdańsk. To jest Warszawa. To jest Giżycko.

To jest Lębork. To jest Łeba. To jest Władysławowo.

To jest Puck. To jest Wieliczka. To jest Gniezno. 

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: