Use Words II, chapter 14, At the train station / Na dworcu

Na dworcu

At the train station

Pociąg pospieszny – szybki pociąg, w Polsce InterCity lub Pendolino 

Fast train – fast train, in Poland InterCity or Pendolino

Pociąg osobowy – wolny pociąg, na krótkie dystanse, może nazywać się też regionalny 

Passenger train – a slow train, for short distances, may also be called a regional train

Peron – miejsce, gdzie ludzie czekają na pociąg 

Platform – a place where people wait for the train

Bilet – papier, który akceptuje twoją podróż z punktu A do punktu B 

Ticket – paper that accepts your journey from point A to point B

Bilet cały – płacisz 100% ceny biletu

Full ticket – you pay 100% of the ticket price

Bilet ulgowy – płacisz mniejszy procent ceny, może być studencki, rodzinny bilet lub dla seniora 

Discounted ticket – you pay a smaller percentage of the price, it can be a student, family or senior ticket

Bezpośredni pociąg – jeden kurs, jedna droga bez zmiany pociągu

Direct train – one journey, one way without changing trains

Pociąg z przesiadką – musisz zmienić pociąg po drodze 

Changing train – you have to change train on the way

Zajęte miejsce – rezerwacja lub ktoś zajął miejsce

Occupied seat – reservation or someone has taken a seat

Wolne miejsce – nie ma rezerwacji, nikt nie siedzi

Free seat – no reservations, no one is sitting

Ważne zwroty: 

Important phrases 

Przepraszam, czy mogę kupić bilet cały / ulgowy, bezpośredni / z przesiadką do …… ? 

Excuse me, can I buy a full / discounted ticket, direct / with a transfer to …… ?

Z którego perony odjeżdża pociąg? Z pierwszego / drugiego / trzeciego / czwartego / piątego … 

Which platform does the train leave from? From 1st / 2nd / 3rd / 4th / 5th …

O której godzinie przyjeżdża pociąg do …..?

What time does the train arrives to… ..? 

O której godzinie odjeżdża pociąg do ….?  

What time does the train to … leave?

Poproszę bilet do ….

Please, a ticket to …

Czy to miejsce jest wolne? Tak / Nie

Is this place free? 

Czy to miejsce jest zajęte? Tak / Nie

Is this place occupied?

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: