Use Words II, Chapter 13, Farm Animals / Zwierzęta hodowlane

Zwierzęta hodowlane 

Farm animals

zwierzęta młode zwierzętamięsoinne produkty 
krowa
cow
cielak
calf
wołowina, cielęcina
beef, veal 
mleko i skóra
milk and leather
kura
hen
pisklę
chick
kurczak
chicken
jajka
eggs
owca sheepjagnię
lamb
baranina, jagnięcina
mutton, lamb
wełna
wool
świnia 
pig
prosiątko 
piglet
wieprzowina, bekon, szynka
pork, bacon, and ham 
skóra
leather
koza
goat
koźlątko
kid
————————-mleko 
milk
gęś
goose
gąsiątko
gosling
gęsina
goose
pióra
feathers
koń
horse
źrebię
foal
————————————

Zwierzęta hodowlane hoduje się na gospodarstwie rolnym. 

Farm animals are raised on the farm.

Zwierzęta hodowlane mieszkają w stodole, w stajni. Kury mieszkają w kurniku.

Farm animals live in the barn, in the stable. The hens live in the henhouse.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: