Use Words II, Chapter 9, The city / Miasto

  Ja jestem poza miastem.

I am out of the city. 

Ja wyjeżdżam z miasta.

Wyjeżdżam z centrum.       

I am leaving the city.

Ja jadę do miasta. Ja jadę do centrum.

I am going to the city center.

Ja idę do miasta. Ja idę do centrum.

I am going to the city center.

Ja jestem w mieście. Jestem w centrum. 

I am in the city center.

Ja mieszkam w mieście.

I live in the city.

W centrum miasta może być:

In the city center can be

Plac – miejsce w kształcie kwadratu lub prostokąta w centrum miasta, tam znajduje się fontanna, ławki, miejsce do odpoczynku. Wokół placu mogą znajdować się restauracje, bary…

Square – a place in the shape of a square or rectangular in the city center, there is a fountain, benches, a place to rest. There may be restaurants, bars …

Park – to miejsce planowane, naturalne lub rekreacyjne w centrum miasta.

Park -it is a planned, natural or recreational place in the city center.

Skwer – to teren zielony, gdzie są kwiaty, drzewa. Można usiąść na ławce.

The square is a green area with flowers and trees. You can sit on the bench.

Kawiarnia – to miejsce, gdzie możesz wypić kawę, zjeść ciasto, spotkać się z przyjaciółmi

Cafe shop – is a place where you can drink coffee, eat cake, meet friends

Restauracja – to miejsce, gdzie możesz zjeść obiad, kolację czasami śniadanie, zorganizować spotkanie rodzinne lub dla przyjaciół. 

Restaurant – is a place where you can have lunch, dinner, sometimes breakfast, organize a family meeting or for friends.

Informacja turystyczna – to miejsce w mieście, gdzie możesz dostać informacje na temat miasta, miejsc rekreacyjnych, interesujące informacje o mieście lub zapytać o transport na lotnisko lub gdzie jest dworzec… 

Tourist information – this is a place in the city, where you can get information about the city, recreational places, interesting information about the city or ask for transport to the airport or where is the station …etc. 

Lodziarnia to miejsce, gdzie możesz zjeść lody ale też wypić kawę lub zjeść deser. Głównym deserem są lody. 

Ice Cream shop  – is a place where you can eat ice cream, but also drink coffee or eat a dessert. But the main dessert is an ice cream.

Bar – to miejsce spotkań kolegów i koleżanek, gdzie możesz wypić piwo, posłuchać muzyki i zjeść jedzenie na przykład: burgera, pizzę. 

Bar – is a meeting place for colleagues, where you can drink beer, listen to music and eat food, for example: burger, pizza.

Pub – to miejsce gdzie można wypić  napoje alkoholowe, posłuchać muzyki lub zespołu który gra, spotkać się ze znajomymi. 

Pub – is a place where you can drink alcoholic beverages, listen to the music or the band that is playing, and meet your friends.

Poczta – możesz wysłać pocztówkę, list, paczkę do rodziny, do przyjaciół, do osób mieszkających w kraju i za granicą. 

Post office – you can send a postcard, letter, package to family, friends, people living in the country and abroad.

Ratusz – miejsce administracyjne, również możesz zwiedzić ratusz, zobaczyć ciekawą część historii miasta. 

Town Hall – administrative place, you can also visit the town hall, see an interesting part of the city’s history.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: