Use Words II, Chapter 1, Greetings / Pozdrowienia

Codziennie

(Daily)

Dzień dobry
dobranoc

Jeśli opuszczasz kogoś miejsce, to na pożegnanie mówisz:

“do widzenia” (formalnie) lub “na razie” (nieformalnie) , “cześć” (tak samo jak na powitanie, nieformalnie) , “miłego dnia” (w ciągu dnia), “dobranoc” (kiedy jest wieczór lub noc) 

If you leave someone’s place, then for goodbye you can say

“do widzenia” (formal) or “na razie” (non formal) , “cześć” (the same as for welcome, non formal) , “miłego dnia” (during the day), “dobranoc” (when is evening or night) 


Jeżeli ktoś idzie spać to możesz powiedzieć “dobranoc” lub “śpij dobrze” 

If someone goes to sleep, you can say “dobranoc” or “śpij dobrze”

Nie mów “dobranoc”  kiedy przychodzisz do kogoś w nocy, możesz powiedzieć “dobranoc” tylko, kiedy wychodzisz w nocy od kogoś. 

Do not say “dobranoc”,when zou come to someone at night only when you leave someone.


Jeżeli pytasz kogoś o coś, to przed pytaniem powiedz “przepraszam…” to jest kulturalne

Jeżeli ktoś zrobi coś dobrego dla ciebie, to powiedz “dziękuję”, “dzięki”

Wtedy osoba odpowiada “nie ma za co”.

Jeżeli ktoś kichnął obok ciebie, to powiedz “na zdrowie”!

If you ask someone about something, use “przepraszam…” it sounds more polite

If someone does something good for you, then you say “dziękuję”, “dzięki”

Then the person can replay “nie ma za co”.

If someone sneezes next to you, say “na zdrowie”!


Przepraszam lub przykro mi

(I am sorry)

Powiedz “przepraszam” jeżeli chcesz zwrócić komuś uwagę, nie rozumiesz,  co ktoś powiedział lub musisz przejść przez grupę osób lub kolejkę. 

Say “przepraszam” if you want to note someone, do not understand something or you want to pass through a group of people or queue. 

“przepraszam”  możesz też powiedzieć jeżeli zrobiłeś/aś coś źle, lub popsułeś/aś coś lub dotknąłeś/aś kogoś przez przypadek. 

“przepraszam”  you can also say, if you did something wrong or broke something or you poke someone by accident. 

Jeżeli usłyszysz złą wiadomość to możesz powiedzieć “przykro mi” .

If you hear bad news, say “przykro mi”.


Na specjalne okazje 

(for special occasions)

Jeżeli ktoś idzie zrobić coś trudnego (test, egzamin na prawo jazdy, matura, rozmowa o pracę …) możesz powiedzieć “powodzenia”.

If someone goes to do something hard, for example test, drive license exam, mature exam, interview,… ), you can say “powodzenia”.

Jeżeli ktoś zrobił coś specjalnego (zdał egzamin, dostał pracę, urodzić dziecko) możesz powiedzieć “Gratulacje”.

If someone did something special (passed the exam, got a job, gave birth), you can say “Gratulacje”.

Jeżeli ktoś ma urodziny, możesz powiedzieć “Wszystkiego najlepszego”.  

If someone has a birthday, say “Wszystkiego najlepszego”.

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: