Chapter 3 – Part 1, Adjectives: masculine gender / Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim.

(adjectives in masculine.)

Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y

(The adjective in masculine has and ending -y.)

Na przykład:

(for example)

dobry

(good)

zły

(bad)

ładny

(nice)

Samochód jest czerwony. The car is red.

Również może mieć końcówkę -i, wtedy kiedy przed ostatnia litera to K, G

(Also can have en ending -i, when before last letter is k,g)

długi

(long)

krótki

(short)

brzydki

(ugly)

Pytajnik – Jaki? – pytajnik w rodzaju męskim

(The question word – Jaki? – masculine adjectives)

pytajnik używamy kiedy chcemy o coś zapytać. Tutaj pytamy o rzecz, na przykład wygląd, funkcję, jakość ….

(The question word use when we want to ask about something. Here we ask about the thing, for example: shape, appearance, function, quality … .)

Na przykład:

(for example)

Jaki jest ten samochód? Ten samochód jest piękny.

(What is this car like? This car is beautiful.)

Jaki jest ten telewizor? Ten telewizor jest wspaniały.

(What is this TV like? This Tv is wonderful.)

Jaki jest ten stół? Ten stół jest straszny.

(What is this table like? This table is a terrible.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

2 thoughts on “Chapter 3 – Part 1, Adjectives: masculine gender / Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: