Chapter 4 – Adjectives: feminine gender. To describe people. / Rozdział 4 – Przymiotniki: rodzaj żeński Opis ludzi

Cześć!

(Hi!)

Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju żeńskim.

(adjectives in feminine)


Przymiotnik w rodzaju żeńskim ma końcówkę -A

(Adjectives in feminine has an ending -A)

Na przykład:

(for example)

dobra

(good)

zła

(bad)

Rzeczowniki w rodzaju żeńskim mają końcowkę -A

(The nouns in feminine have an ending -A)

Na przykład:

(For example)

mama

(mom)

babcia

(grandma)

kuzynka

(cousin – female)

koleżanka

(colleague – female)

siostra

(sister)

This image has an empty alt attribute; its file name is nice.png
Dobra siostra. Good sister.

Mówienie dobrych rzeczy o ludziach 

(Speak good things about people)

Miła – jeżeli ktoś jest dobry dla ludzi i zwierząt.

(kind, nice – if someone is nice to people and animals)

Wspaniała, wielka, cudowna – jeżeli chcesz użyć mocniejszego słowa niż fajna

(wonderful, great, incredible)

This image has an empty alt attribute; its file name is rude.png
wredna koleżanka. mean colleague.

Mówienie złych rzeczy o ludziach 

(speak bad thing about people)

Wredna – mówi niedobre rzeczy

(mean – speaks bad things)

Zła – zdenerwowana, niedobra

(bad – nervous, not good, angry)

Pytajnik – Jaka?– pytajnik w rodzaju żeńskim

Zaimek pytający używamy kiedy chcemy o coś zapytać. Tutaj pytamy o osobę, na przykład wygląd, charakter ….

(question word – Jaka? “what” in English but “what” is more like “co” in Polish)

Na przykład:

(for example)

Jaka jest siostra?

(What is the sister like?)

Siostra jest dobra.

(A sister is good)

Jaka jest koleżanka?

(What is the colleague (female) like?)

Koleżanka jest wredna.

(A colleague is mean.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: