Chapter 25 – Life style, adverb / Rozdział 25 – Styl bycia, przysłówek

A

Styl bycia – jak robimy coś, lub sposób w jaki coś robimy 

(Life style – how we do something or the way how we do something) 

Przysłówek  opisuje czasownik 
(Adverb – describes verb) 
Przysłówek ma końcówkę  -e, -o
(Adverb has the ending -e, -o)
długo (long)
blisko (closely)
łatwo (easily)  
pięknie (beautifully)
zabawne (amusingly)
genialnie (brilliant)
powoli (slowly)
Pytanie: Jak ….. ?(Question: How …. ?) 

Jak możesz to robić? Mogę robić łatwo. 
(How can you do this? I can do it easily.)
Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda źle.
(How does the situation look? The situation looks bad.) 
Jak daleko jest do domu? Nie daleko. Dom jest blisko.
(How far is home? Not that far. The house is close.) 

B

                 szybko (fast)

On czyta szybko książki.

powoli (slowly)

On czyta powoli. 

C

       głośno (loudly)

Ona śpiewa głośno.

        

cicho (quietly)

Ona gwiżdże cicho.

     

D

Dobrze (good)

Ja dobrze gram w piłkę nożną.

Słabo (poorly)

Ja słabo gram w piłkę.

Źle

(bad)

   Ja źle gram w siatkówkę. 

E

      poprawnie    (correctly) 

On zrobił to zadanie poprawnie.   

niewłaściwie   (wrongly)  lub incorrectly

Ona zrobiła to zadanie niewłaściwie.

To jest kot. ————————————————————- to zdanie jest poprawnie

This is a cat. ———————————————————- this sentence is correct.

Kot jest to. ————————————————————- to zdanie jest niewłaściwie 

Cat is this ————————————————————– this sentence is wrong. 

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: