Chapter 22 What is the date today? / Rozdział 22 Który dzisiaj jest?

Dzisiejszy temat to “Który dzisiaj jest?”

Liczebniki porządkowe – zapis dat

(Ordinal numbers – writing dates) 

1pierwszy
2drugi
3trzeci
4czwarty
5piąty
6szósty
7siódmy
8ósmy 
9dziewiąty
10dziesiąty
11jedenasty
12dwunasty
13trzynasty
14czternasty
15piętnasty
16szesnasty
17siedemnasty
18osiemnasty
19dziewiętnasty
20dwudziesty

Miesiące w dopełniaczu

(Months in the genitive case – writing dates)

styczeństycznia
lutylutego
marzecmarca
kwiecieńkwietnia
majmaja
czerwiecczerwca
lipieclipca
sierpieńsierpnia
wrzesieńwrześnia
październikpaździernika
listopadlistopada
grudzieńgrudnia

Który dzisiaj jest?

(What is the date today?)  

Dzisiaj jest dwudziesty piąty lutego. 

(Today is the twenty-fifth  of February.) 

Który dzisiaj jest?

(What is the date today?) 

Dzisiaj jest trzydziesty grudnia. 

(Today is the thirtieth of December.)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: