Chapter 20 At what time …. ? / Rozdział 20 O której godzinie … ?

Kiedy chcemy wyrazić czasowo nasz harmonogram, plan, aktywność. Co będziemy robić, to używamy pytania

(When we want to express our schedule, plan, activity in time. What we are going to do is use the question.)

“O której godzinie … ?”

(“At what time … ?”)

W tym przypadku używa się liczebników porządkowych w rodzaju żeńskim w formie miejscownika.

(In this case, numbers in the order are used in feminine locative case.)

O której godzinie …. ?

O …….-ej 

1:00 – pierwszej

2:00 – drugiej

3:00 – trzeciej

4:00czwartej 

5:00 – piątej

6:00 – szóstej

7:00 – siódmej

8:00 – ósmej

9:00 – dziewiątej

10:00 – dziesiątej

11:00 – jedenastej

12:00 – dwunastej/ w południe

13:00 – trzynastej

14:00czternastej

15:00 – piętnastej

16:00 – szesnastej

17:00 – siedemnastej

18:00 – osiemnastej

19:00 – dziewiętnastej

20:00 – dwudziestej

21:00 – dwudziestej pierwszej

22:00 – dwudziestej drugiej

23:00dwudziestej trzeciej

24:00 – dwudziestej czwartej / o północy

Godzina z minutami

(hours with the minutes) 

Bardzo prosta forma 

(very easy form)

8:05 – o ósmej pięć

8:10 – o ósmej dziesięć

8:15 – o ósmej piętnaście

8:30 – o ósmej trzydzieści

8:45 – o ósmej czterdzieści pięć

8:50 – o ósmej pięćdziesiąt

8:55 – o ósmej pięćdziesiąt pięć

Przykłady

(examples)

O której godzinie jest lekcja? O czternsatej (14:00)

(At what time is the lesson? At 14:00)

O której godzinie wstajesz? O ósmej (8:00)

(At what time do you wake up? At 8:00)

O której godzinie masz spotkanie? O siedemnastej (17:00)

(At what time do you have meeting? At 17:00)

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: