Use Words II, Chapter 3, to love and to hate / kochać i nienawidzić

Kochać verbs: to love Liczba pojedyncza Liczba mnoga Ja kochamTy kochaszOn / ona / ono kocha My kochamyWy kochacieOni / one kochają Biernik, liczba pojedyncza Rodzaj męski(masculine) Żywotny ❤(vital/animate) Rodzaj męski(masculine) nieżywotny </3(nonvital/inanimate) Rodzaj żeński(feminine) Rodzaj nijaki (neuter) -a —— -ę *żywotne – wszystko co żyje (ludzie, zwierzęta) *nieżywotne – wszystko co nie żyje (rzeczy) (vitalContinue reading “Use Words II, Chapter 3, to love and to hate / kochać i nienawidzić”