Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter / Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki

Cześć!

(Hi)

Dzisiaj poznamy rzeczowniki w rodzaju męski, żeńskim, nijakim.

Rodzaj męski, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów spółgłoski.

(Masculine, it is the noun which had on the end of word the consonants)

Spółgłoski – dźwięk wytworzony przez narząd mowy

(Consonants – sound made through speech organs)  

          b, c, ć, cz, d, dz, dź, dż, f, g, h, ch, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, sz, t, w, z, ź, ż, rz

Rodzajnik – TEN

(article TEN – this, masculine)

Rodzajnik pokazuje nam, że rzeczownik jest w liczbie pojedynczej. Stosujemy, kiedy wskazujemy lub mówimy o konkretnej rzeczy, osobie itd.

(the article shows us that the noun is in singular. We use when we point or speak about specific thing, person etc.)

Np. To jest ten telefon, który chcę kupić. – wskazuję palcem dokładnie na obiekt, o którym mówię.

(e.x. It is this phone, which I want to buy. – I point my finger at exactly the thing I talk about it.)

Ten dom jest brzydki. This house is ugly.

Na przykład:

(for example)

Ten samochód

(this car)

Ten telewizor

(this TV)

Ten moment

(this moment)

ten czas

(this time)

wyjątki:

(Exceptions)

ten mężczyzna

(this men)

ten kolega

(this colleague)

ten tata

(this dad)

Rodzaj żeński, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów literę -A.

(Feminine is the noun with the ending -A)

Rodzajnik – TA

(article TA – this, feminine)

Na przykład:

(for example)

Ta lampa

(this lamp)

Ta książka

(this book)

Ta pogoda

(this weather)

wyjątki:

(exceptions)

ta rzecz

(this thing)

ta jesień

(this autumn)

Rodzaj nijaki, to rzeczowniki, które mają na końcu wyrazów literę -O. Czasami jest samogłoska -E lub -um

(Neuter is the noun which has ending -o, sometimes vowel -E or -um)

Rodzajnik To

(article TO – this, neuter)

na przykład:

(for example)

to radio

(this radio)

to łóżko

(this bed)

to biurko

(this desk)

wyjątki:

(exceptions)

To muzeum

(this muesum)

to sanktuarium

(this sanatorium)

to imię

(this name)

to słońce

Published by polish.workbooks

Hello, I am blogger, I write all interesting things about Brazil! It is a mysterious country and through my experiences, I share an exciting adventures and interesting facts. In the other side of my life .... I am starting my career as a Polish writer - writing Polish exercise books for foreigners. I am on my first project called "use words" for basic and for pre-intermediate level.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: