News!

Kontekst i opracowanie całej książki zostało już opracowane. Dziękuję grafikowi Natalii Warmbier za pięknę ilustracje do książki. Jestem w trakcie konsultacji z jedną z moich studentek, która pomaga mi w korektach wizualnych i w konktekście wybrania najlepszej opcji do uczenia się indywidualnego. Dzisiaj pracowałam nad okładką i nad stronami. Lecz ta część jeszcze musi trochę poczekać. Tutaj jest wstępny obraz okładki i stron.

The context and elaboration of the entire book has already been done. I would like to thank the graphic designer Natalia Warmbier for the beautiful illustrations for the book. I am in the process of consulting with my student, who helps me with visual corrections and in the context of choosing the best option for individual learning. Today I was working on the cover and pages. But this part still has to wait a little longer. Here’s a draft cover image and pages. Still not decided yet


%d bloggers like this: