Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives

All explanations will be Polish and English! I am using very simple words to explain the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries  or translator. These may help to expand your vocabulary. Cześć! (Hi!) Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju męskim. (Today we will know adjectives in masculine.) Przymiotnik w rodzaju męskim ma końcówkę -y (The adjective in masculineContinue reading “Rozdział 3 – Część 1, Przymiotniki – rodzaj męski / Part 1, Masculine adjectives”

Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter

All explanation will be in Polish and in English! I am using very simple words, to explain you the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries, or Translator. May help you to extend your vocabulary. Cześć! (Hi) Dzisiaj poznamy rzeczowniki w rodzaju męski, żeńskim, nijakim. (Today we will know the nouns in genders: masculine, feminine,Continue reading “Rozdział 2 – Rzeczowniki – rodzaj męski, żeński, nijaki / Chapter 2 – The nouns – masculine, feminine, neuter”

Rozdział 1 – Język polski w pigułce / Chapter 1 – Polish language in a nutshell

All explanation will be in Polish and in English! I am using very simple words, to explain you the chapter. Also you can use  https://sjp.pl/ or https://sjp.pwn.pl/ , or diki.pl – Polish dictionaries, or Translator. May help you to extend your vocabulary. Cześć! (Hi) Dzisiaj poznamy bardzo podstawowe słownictwo gramatyczne w polskim. (Today we will know very basic vocabulary grammar in Polish)Continue reading “Rozdział 1 – Język polski w pigułce / Chapter 1 – Polish language in a nutshell”