Chapter 3 – Part 3, Adjectives: neuter gender / Rozdział 3 – Część 3, Przymiotniki: rodzaj nijaki

Cześć! (Hi!) Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju nijakim. (adjectives in neuter) Przymiotnik w rodzaju nijakim ma końcówkę -e (Adjectives in neuter has an ending -e) Na przykład: (for example) dobre (good) złe (bad) piękne (beautiful) straszne (terrible) Pytajnik – Jakie?– pytajnik w rodzaju nijakim (question word – Jakie?) pytajnik używamy kiedy chcemy o coś zapytać.Continue reading “Chapter 3 – Part 3, Adjectives: neuter gender / Rozdział 3 – Część 3, Przymiotniki: rodzaj nijaki”