Chapter 3 – Part 2, Adjectives: feminine gender / Rozdział 3 – Część 2, Przymiotniki: rodzaj żeński

Cześć! (Hi!) Dzisiaj poznamy przymiotniki w rodzaju żeńskim. (adjectives in feminine.) Przymiotnik w rodzaju żeńskim ma końcówkę -a (The adjective in feminine has an ending -a) Na przykład: (for example) dobra (good) zła (bad, angry) piękna (beautiful) straszna (terrible) Pytajnik – Jaka?– pytajnik w rodzaju żeńskim (The question word – Jaka?) pytajnik używamy kiedy chcemyContinue reading “Chapter 3 – Part 2, Adjectives: feminine gender / Rozdział 3 – Część 2, Przymiotniki: rodzaj żeński”