Exercise book “Use Words”

For basic and pre-intermediate levels


Chapter 15 “to know” / Rodział 15 “znać”

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest o czasowniku “znać”. (Today’s lesson is about verb “to know”.) Znać  – mieć informację o kimś lub o czymś, rozumieć, umieć coś (to know – to have an information about someone or something, understands something, can do something) Liczba pojedyncza Liczba mnoga Ja znamTy znaszOn / ona / ono zna MyContinue reading “Chapter 15 “to know” / Rodział 15 “znać””

Chapter 14 part 3, Zaimki osobowe w dopełniaczu / Substantive pronoun in genitive case

Cześć, Dzisiejsza lekcja jest o zaimkach osobowych w dopełniaczy. (Today’s lesson is about substantive pronoun in genitive case.) Zaimki osobowe pełnią rolę rzeczownika. W formie Mianownika to: ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. Te zaimki osobowe już znamy. Dzisiaj poznamy je w formie dopełniacza. (Substantive pronouns act as a noun. In nominativeContinue reading “Chapter 14 part 3, Zaimki osobowe w dopełniaczu / Substantive pronoun in genitive case”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Free worksheets (exercises and answers)

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: