Exercise book “Use Words”

For basic and pre-intermediate levels

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.


Free worksheets (exercises and answers)

Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?

Dzisiejszy temat to “Którego jest spotkanie?” Kiedy rozmawiamy o planach i harmonogramie, w których musimy ustalić dokładną datę. To forma zapisu daty się zmienia.  (When we talk about plans and a schedule where we need to set an exact date. The form of writing the date changes.) Do poprawnego zapisu daty używamy dopełniacza.  (We useContinue reading “Chapter 23 On what date is the meeting? / Rozdział 23 Którego dnia jest spotkanie?”

Chapter 22 What is the date today? / Rozdział 22 Który dzisiaj jest?

Dzisiejszy temat to “Który dzisiaj jest?” Liczebniki porządkowe – zapis dat (Ordinal numbers – writing dates)  1 pierwszy 2 drugi 3 trzeci 4 czwarty 5 piąty 6 szósty 7 siódmy 8 ósmy  9 dziewiąty 10 dziesiąty 11 jedenasty 12 dwunasty 13 trzynasty 14 czternasty 15 piętnasty 16 szesnasty 17 siedemnasty 18 osiemnasty 19 dziewiętnasty 20Continue reading “Chapter 22 What is the date today? / Rozdział 22 Który dzisiaj jest?”

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


%d bloggers like this: