Chapter 26 Prepositions / Rozdział 26 Przyimki

Podstawowe przyimki (Basic prepositions) Alternacje – używa się również w miejscowniku. Jeżeli jedna z tych liter u góry w tabeli jest ostatnią spółgłoską w wyrazie, a w zdaniu używamy miejscownika, to rzeczownik musimy odmienić przez jedną z tych opcji.  (Alternations – it is also used in the locative case. If one of the letters atContinue reading “Chapter 26 Prepositions / Rozdział 26 Przyimki”

Chapter 25 – Life style, adverb / Rozdział 25 – Styl bycia, przysłówek

A Styl bycia – jak robimy coś, lub sposób w jaki coś robimy  (Life style – how we do something or the way how we do something)  Przysłówek  opisuje czasownik (Adverb – describes verb) Przysłówek ma końcówkę  -e, -o(Adverb has the ending -e, -o)długo (long)blisko (closely)łatwo (easily)  pięknie (beautifully)zabawne (amusingly)genialnie (brilliant)powoli (slowly) Pytanie: Jak ….. ?(Question: How …. ?)  JakContinue reading “Chapter 25 – Life style, adverb / Rozdział 25 – Styl bycia, przysłówek”

24 Chapter – Where are you? – time description, part II / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu, część II

W domu i poza domem   (Inside and outside)  w domu – być w środku apartamentu, mieszkania, domu Jestem w domu.  (in the house – to be inside an apartment, flat, house) (I am in the house.) wyjść – nie być w domu, może w parku, w sklepie, w barze Ja wyjdę na spacer. (leave –Continue reading “24 Chapter – Where are you? – time description, part II / Rozdział 24 – Gdzie jesteś? – opis czasu, część II”